Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2021 kalenteri löytyy täältä ja vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien kokouksia.

 • Euroalue
  Talous- ja raha-asioiden komitea kuulee euroryhmän johtajaa, Paschal Donohoeta, euroalueen tilanteesta, sekä mm. raha- ja finanssipolitiikan reformista, inflaatiosta ja kansallisten elpymissuunnitelmien vaikutuksesta (keskiviikkona)
 • Ukrainan tilanne
  Ulkoasiainvaliokunnan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan edustajat matkustavat Ukrainaan kartuttamaan informaatiota vallitsevasta tilanteesta sekä osoittamaan tukensa (maanantai-tiistai).
 • Disinformaatio netissä
  Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta kuulee vuoden 2021 Nobelin rauhanpalkinnon saanutta Maria A. Ressaa liittyen disinformaation vastaiseen taisteluun ja ilmaisunvapauden säilyttämiseen netissä (tiistai).
 • Ranskan puheenjohtajuuskauden prioriteetit
  Ranskan ministerit jatkavat tällä viikolla puheenjohtajuuskauden prioriteettien esittelyä eri kokouksissa ja komiteoissa (maanantai-torstai).

Valiokuntien kokoukset:

 • Budjettivaliokunta 31.1.
  Asialistalla on mm. Uusi eurooppalainen Bauhaus, hiilirajamekanismin perustaminen, Euroopan globaalirahaston varojen käyttöönotto, sekä eurooppalaiset vihreät joukkolainat.
 • Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 31.1.
  Asialistalla on mm. Ranskan puheenjohtajuuskausi, Eurojustin toiminnan arviointi, keskustelu Pegasus-vakoiluohjelman vaikutuksesta vapauksiin sekä keskustelu tietosuojavaltuutetun hiljattain tekemästä päätöksestä määrätä Europol poistamaan tietoja henkilöistä, joilla ei ole todettuja yhteyksiä rikolliseen.
 • Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta 1.1. 
  Asialistalla on mm. työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n uusi strategiakehys vuoden 2020 jälkeen, vuoden 2023 talousarvio, sekä riittävät vähimmäispalkat EU:ssa. 
 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2.2.
  Asialistalla on mm. uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö meriliikenteessä, sosiaalisen ilmastorahaston perustaminen sekä hiilirajamekanismin perustaminen. 
 • Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2.2.
  Asialistalla on mm. ruokaturva kehitysmaissa, luonnonmukaista maataloutta koskeva toimintasuunnitelma, EU:n uusi maaperästrategia ja EU-missio: Euroopan maaperäsopimus. 
 • Talous- ja raha-asoiden valiokunta 2.2. 
  Asialistalla on mm. elpymisstrategiaa tukeva oikeudenmukainen ja yksinkertaisempi verotus, pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2021 sekä taloudellinen vuoropuhelu ja keskustelu euroryhmän puheenjohtajan Paschal Donohoen kanssa. 

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 2.2..

Asialistalla on:

 • Standardisointistrategia

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajakautensa juuri käynnistäneen Ranskan prioriteetit löytyvät täältä.

Neuvostossa ei ole virallisia kokouksia tällä viikolla.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • 11. CIVEX-valiokunnan kokous 1.2.
  Kokouksen asialistalla on mm. Brexitin vaikutukset alueellisella tasolla, toissijaisuusperiaatetta koskevan työohjelman 2022 esittely ja keskustelu Euroopan tulevaisuuskonferenssista.
 • 11. NAT-valiokunnan kokous 3.2.
  Kokouksen asialistalla on mm. EU:n metsästrategia 2030, tulevat valtiontukisäännöt maa- ja metsätalousalalla sekä maaseutualueilla sekä terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen.
 • Sidosryhmien verkkokuuleminen: ”Making ETS and CBAM work for EU cities and regions” 4.2.
  AK järjestää verkkotapahtumana sidosryhmien kuulemisen aiheesta.