Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla täysistuntoviikko.

 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä Ukrainan tilanne
  Mepit keskustelevat yhdessä Josep Borrelin kanssa Venäjän ja Ukrainan suhteiden tilanteesta ja viimeisimmistä diplomaattisista yrityksistä tilanteen rauhoittamiseksi. Lisäksi keskustelun aiheena on kaksi raporttia, jotka tarkastelevat toimia EU:n globaalin ulko- ja turvallisuuspoliittisen aseman vahvistamiseksi, sekä 1,2 miljardin euron taloudellinen tuki Ukrainalle. (maanantai, tiistai, keskiviikko)
 • Oikeusvaltio
  Mepit keskustelevat budjetista ja hallinnosta vastaavan komissaarin, Johannes Hahnin kanssa EU:n tuomioistuimen päätöksestä liittyen Unkarin ja Puolan vaatimukseen mitätöidä asetus, joka sitoo EU-varojen jaon oikeusvaltioperiaatteeseen. (keskiviikkona)
 • Syöväntorjunta
  Parlamentti käsittelee EU:n sisäisiä, BECA:n ehdottamia syöväntorjuntatoimia, kuten rajat ylittävä terveydenhuolto ja kliiniset kokeet, syöpälääkkeiden saatavuuden varmistaminen, ja tasavertaisen pääsyn takaaminen innovatiivisiin hoitomuotoihin. (keskustelu tiistaina, äänestys keskiviikkona)
 • Yhteisvaluutan 20-vuotisjuhla
  Tänä vuonna juhlistetaan yhteisen valuutan 20-vuotishuhlia, ja täysistuntoviikko alkaa juhlaseremonialla. Sen jälkeen mepit keskustelevat Euroopan keskuspankin puheenjohtajan, Christine Lagarden kanssa menneestä vuodesta sekä EU:n talouden tilanteesta. (keskustelu maanantaina, äänestys tiistaina)
 • Koronarajoitukset
  Parlamentti keskustelee komission kanssa nykyisistä EU:n sisäisistä matkustusrajoitteista, sekä yhtenäisen lähestymistavan tarpeesta. Lisäksi pöydällä on ehdotus EU:n digitaalisen koronatodistuksen käytön jatkaminen kesäkuuhun 2023 saakka. (keskiviikkona)
 • Tienkäytön hinnoittelu
  Meppien odotetaan hyväksyvän uudet tienkäytön hinnoittelua koskevat säännöt, joissa siirrytään aikapohjaisesta mallista etäisyyteen pohjaavaan malliin, joka tukee paremmin aiheuttaja maksaa ja käyttäjä maksaa -periaatteita. (keskustelu keskiviikkona, äänestys torstaina).

Valiokuntien kokoukset:

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 14.2.
  Asialistalla on mm. uusiutuvat ja vähähiiliset polttoaineet meriliikenteessä, keskustelu Ranskan maatalous- ja elintarvikeministerin Julien Denormandien kanssa, sekä tasapuoliset toimintaedellytykset kestävässä lentoliikenteessä.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 15.2..

Asialistalla on:

 • Puolustuspaketti
 • Avaruuspaketti

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajakautensa juuri käynnistäneen Ranskan prioriteetit löytyvät täältä.

 • EU:n ja Afrikan unionin huippukokous 17.–18.2.
  EU:n ja AU:n välisen kuudennen huippukokouksen asialistalla on mm. afrikkalaiseurooppalainen investointipaketti, vakauden ja turvallisuuden edistäminen, terveydenhuolto ja rokotetuotanto, koulutus ja liikkuvuus, sekä ilmastonmuutos, digitalisaatio ja liikenne. Lisäksi osallistujien odotetaan hyväksyvän yhteinen julkilausuma yhteisestä vuoden 2030 visiosta. 

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • 11. SEDEC-valiokunnan kokous 15.2.
  Kokouksen asialistalla on mm. Uusi Eurooppalainen Bauhaus, Euroopan Unionin missiot, Euroopan kulttuuriperintötunnusaloite, sekä keskustelu Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin, eli EIT:n kanssa.
 • Tekninen katsaus: Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion kahdeksas raportti 16.2.
  Tapahtumassa esitellään tarkemmin tuloksia ja johtopäätöksiä komission hiljattain hyväksymästä 8. raportista Euroopan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion suhteen.