Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla täysistunto viikko.

 • Venäjän hyökkäys Ukrainaan
  Mepit keskustelevat siitä, miten Ukrainan sotaa pakenevien pakolaisten lisääntyvään määrään voitaisiin vastata, disinformaation uhasta sekä alati muuttuvasta Euroopan turvallisuustilanteesta. (tiistai – keskiviikko)
 • Uudet akkuja koskevat EU-säädökset
  Parlamentti keskustelee uusista akkujen suunnittelua, tuotantoa ja hävittämistä koskevista toimenpiteistä. (keskustelu keskiviikkona, äänestys torstaina)
 • Euroopan tulevaisuuskonferenssi
  Konferenssin neljännessä istunnossa keskustellaan mm. digitaalisesta muutoksesta, taloudesta, muuttoliikkeestä sekä koulutuksesta. (perjantai – lauantai)
 • Kansainvälinen naistenpäivä
  Mepit keskustelevat mm. EU:n sukupuolten tasa-arvoa koskevasta toimintasuunnitelmasta sekä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta. (tiistai)
 • ”Kultaisten passien” kieltäminen
  Parlamentti keskustelee mahdollisuudesta kieltää niin sanottujen kultaisten passien eli suurten sijoitusten avulla saatujen EU:n kansalaisuuksien estämiseksi. (keskustelu maanantaina, äänestys keskiviikkona)
             

Valiokuntien kokoukset:

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 7.3.
  Asialistalla on keskustelu komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa Ukrainan sodan vaikutuksista ilmastopolitiikkaan ja Green Dealiin.
 • Budjettivaliokunta 7.3.
  Asialistalla on keskusteltu unionin talouden elpymisestä ja palautumisesta.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 8.3.

Asialistalla on:

 • Yhteinen eurooppalainen toiminta edullisemman, turvallisemman ja kestävämmän energian saavuttamiseksi
 • Ehdotus sukupuoleen perustuvan väkivallan tiettyjen muotojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajakautensa juuri käynnistäneen Ranskan prioriteetit löytyvät täältä.

Neuvostossa ei kokoonnuta viikolla 10.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Climate Chance Summit Europe 2022 7.–8.3.
  Tapahtuma on vuoden ensimmäinen merkittävä ilmastokokous, johon Alueiden komitean lisäksi osallistuu useita korkeatasoisia vieraita. Tilaisuudessa käsitellään muun muassa Green Deal -ohjelmaa, meriliikennettä sekä sukupuolen ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä 8.3. järjestettävän naistenpäivän kunniaksi.
 • 11. Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia -valiokunnan tapaaminen ja konferenssi 10.–11.3.
  Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta Green Deal -ohjelmassa, uusiutuvan energian direktiivistä sekä vihreän budjetoinnin toteutuksesta paikallis- ja aluetasolla.
 • From the European Semester to the COVID-19 crisis: Macro-economic policy coordination and its implications for social and regional partners -verkkotilaisuus 10.3.
  Tilaisuudessa keskustellaan koronakriisin aiheuttamista muutoksista EU-ohjausjaksoon sekä vaikutuksista sosiaalisiin ja alueellisiin toimijoihin elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon yhteydessä.