Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien kokouksia.

 • Aluekehitys
  Aluekehitysvaliokunta keskustelee muutoksista Euroopan koheesiopolitiikassa. (tiistai)
 • TEN-T-asetus
  Liikenne- ja matkailuvaliokunta järjestää julkisen kuulemistilaisuuden TEN-T-verkon sovittamisesta Euroopan liikkuvuustarpeisiin vuonna 2030 ja sen jälkeen (tiistai)
 • REPowerEU
  Teollisuus-, tutkimus- ja energia valiokunnassa kuullaan REPowerEU-tiedonannosta, joka liittyy EU:n yhteiseen toimintaan edullisemman, turvallisemman ja kestävämmän energian saavuttamiseksi. (keskiviikko)
 • IPCC-raportti
  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa keskustellaan IPCC-raportin tuloksista (tiistai).  

Valiokuntien kokoukset:

 • Teollisuus-, tutkimus- ja energia valiokunta 15.3.
  Asialistalla on alustus vedyn ja hiilettömän kaasun markkinoita koskevasta paketista sekä keskustellaan komission kanssa ydinfuusiota koskevista uusimmista teknologisista läpimurroista.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 14.–16.3.
  Asialistalla on mm. päätös kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarantoon lisättävien päästöoikeuksien määrästä vuoteen 2030 saakka ja tekoälyä koskevat yhdenmukaistetut säännöt.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 14.–15.3.
  Asialistalla on mm. vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto, uusiutuvan energian käytön edistäminen, vuoden 2023 talousarvio ja matkailualan siirtymä.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 14.-15.3.
  Asialistalla on mm. Erasmus+ -ohjelman osallisuustoimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2014–2020, tekoälysäädös, keskustelu paikallisista ja alueellisista aloitteista eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamiseksi sekä Ukrainan sodan vaikutuksista nuoriin.
 • Budjettivaliokunta 14.3. ja 16.–17.3.
  Asialistalla on mm.  uusi eurooppalainen Bauhaus, elpymis- ja palautumistukiväline (RRF), vuoden 2022 budjetti, vuoden 2023 talousarvion suuntaviivat, EUGB-joukkolaina ja Euroopan globalisaatiorahasto.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 16.3.

Asialistalla on:

 • Arvopaperikeskusten tarkastelu

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä. Neuvoston puheenjohtajakautensa juuri käynnistäneen Ranskan prioriteetit löytyvät täältä.

 • Euroryhmä 14.3.
  Asialistalla on mm. euroalueen finanssipolitiikan koordinointi vuonna 2023, eurohuippukokouksen valmistelu ja keskustelua 13.:sta Kreikkaan kohdistettua tiukennettua valvontaa koskevasta raportista.
 • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 14.3.
  Asialistalla on mm. vuotuisen eurooppalaisen ohjausjakson tarkastelu, kasvuselvityksen ja työllisyysraportin tarkastelu, sukupuolijakauman tasapainottaminen yritysten johtokunnissa ja työsyrjinnän torjunta.
 • Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 15.3.
  Asialistalla on mm. Venäjä-pakotteiden taloudelliset seuraukset, hiilirajamekanismi (CBAM), maailmanlaajuinen yhtiöverotuksen vähimmäistaso, vuoden 2023 budjettia koskevat prioriteetit ja talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu sekä finanssipoliittinen ohjaus.
 • Ympäristöneuvosto 17.3.
  Asialistalla on mm. Green Deal, Fit-for-55-ohjelma ja eurooppalainen ohjausjakso. 

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

Alueiden komitealla ei ole tapahtumia viikolla 11.