Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien kokouksia.

 • Ukrainan sota, energiaturvallisuus ja elintarviketuotannon turvaaminen
  Mepit keskustelevat mm. REPowerEU-suunnitelmasta, jonka tavoitteena on turvata kohtuuhintainen, varmempi ja kestävämpi energia. (torstai)
 • Versaillesin epävirallinen EU-huippukokous
  Parlamentti arvioi 10.–11.3. Versaillesissa pidetyn epävirallisen huippukokouksen tuloksia, jonka lisäksi hahmotellaan prioriteetit tällä viikolla järjestettävään huippukokoukseen. Asialistalla ovat myös COVID-19, talouden elpyminen sekä EU-ohjausjakso. (keskiviikko)
 • Verkkovierailumaksut
  Parlamentti keskustelee ja äänestää jäsenvaltioiden kanssa tehdystä sopimuksesta ”Roam like at Home” -järjestelmän uusimiseksi vielä kymmeneksi vuodeksi, jotta kuluttajat voivat jatkaa matkapuhelintensa käyttöä matkustaessaan EU:ssa ilman lisämaksuja. (keskustelu keskiviikkona, äänestys torstaina)

Valiokuntien kokoukset:

 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 21.–22.3.
  Asialistalla on mm. keskustelua tekoälyn sääntelystä, energiasektorin vähäpäästöisyyden edistämisestä ja päivitetyn EU:n teollisuuden strategian täytäntöönpano. Lisäksi perustetaan vuoteen 2030 ulottuva politiikkaohjelma "Polku digitaaliselle vuosikymmenelle".
 • Talous- ja raha-asioiden valiokunta 21.3.
  Asialistalla on mm. keskustelua monikansallisia konserneja koskevan maailmanlaajuisen vähimmäisverotustason vahvistamisesta Euroopan unionissa ja Pankkiunionia koskevan 2021 vuosikertomuksen käsittely.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 22.3. Asialistalla on mm. hiilirajamekanismin perustaminen ja keskustelu komission tiedonannosta "REPowerEU: Kohtuuhintaisempaa, varmempaa ja kestävämpää energiaa koskevat yhteiset eurooppalaiset toimet".

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 23.3.

Asialistalla on:

 • Luonnonsuojelupaketti  
 • Kohtuuhintaiset elintarvikkeet ja kohtuulliset maatilojen tulot: EU:n elintarvikejärjestelmän sietokyvyn vahvistaminen

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 21.3.
  Asialistalla on mm. katsaus markkinatilanteeseen Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen sekä YMP:n (Yhteinen maatalouspolitiikka) uusi strategiasuunnitelma.
 • Ulkoasiainneuvosto (ulkoasiat ja puolustus) 21.3.
  Asialistalla on mm. keskustelua Venäjän sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaan, strategisesta kompassista ja puolustuksesta.
 • Yleisten asioiden neuvosto 22.3.
  Asialistalla on mm. keskustelua Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoituksesta, eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja Euroopan tulevaisuuskonferenssista.
 • Sosiaalialan kolmikantahuippukokous 23.3.
  Asialistalla EU:n vastaus Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.
 • Eurooppa-neuvosto 24.–25.3.
  Asialistalla on mm. Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyö EU-johtajien antama, Versaillesin julistus, energian hinnat ja kuluvan vuoden eurooppalainen ohjausjakso.
 • Eurohuippukokous 25.3.
  Asialistalla on mm keskustelua EU:n taloustilanteesta, jonka lisäksi tarkastellaan pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin edistymistä.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Sidosryhmien hybridikuuleminen: Ekologinen siirtymä– Minkälainen tasapaino sosiaalisen hyväksyttävyyden ja ympäristövaatimusten välillä rakentaa kestäviä yhteisöjä kaupunkien ja alueiden näkökulmasta? 22.3.
  Tilaisuudessa keskustellaan kaupunkien ja alueiden tärkeästä osasta ekologisessa siirtymässä.
 • The demography of EU regions: Why more babies and migrants will not stop the EU population from shrinking – verkkotilaisuus 23.3.
  Tilaisuudessa esitellään viimeisimpiä tietoja EU:n alueiden väestökehityksestä ja sen trendeistä. Lisäksi keskustellaan aluetason politiikasta ja toimenpiteistä, joita tarvitaan väestökehitykseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.