Euroopan komissio julkaisi maaliskuun alussa ensimmäisen vuosikertomuksen elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanosta. Välineen myötä jäsenmaille jaetaan jopa 723,8 miljardia euroa lainoja ja avustuksia investointien ja uudistusten tukemiseen. Varsinais-Suomeen on tullut elpymisvälineestä jo kiitettävästi rahoitusta – Business Finlandin kautta alueelle on saatu lähes 27,4 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Helmikuussa 2021 voimaan tulleen Next Generation EU -välineeseen kuuluvan elpymis- ja palautumistukivälineen tarkoituksena on lieventää koronapandemian aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia samalla tukien jäsenmaita vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Välineen rahoittamiseksi Euroopan komissio lainaa varoja pääomamarkkinoilta jäsenmaiden puolesta, ja tätä rahoitusta ohjataan edelleen jäsenmaille uudistuksiin ja investointeihin vuoden 2026 loppuun saakka.

Rahaa ei kuitenkaan jaeta mihin tahansa, vaan tukiväline rakentuu kuuden pilarin ympärille:

  1. vihreä siirtymä
  2. digitaalinen muutos
  3. älykäs, kestävä ja osallistava kasvu
  4. sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus
  5. terveys ja taloudellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen palautumiskyky
  6. seuraavan sukupolven hyväksi toteutettavat toimenpiteet

Saadakseen elpymis- ja palautumistukivälineestä tukea jäsenmaiden tulee toimittaa komissiolle omat kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmansa. Kussakin suunnitelmassa esitetään uudistukset ja investoinnit, jotka on määrä toteuttaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Väline perustuu tuloksellisuuteen: jäsenmaan saavuttaessa väli- tai kokonaistavoitteitaan vapautetaan sille säännölliset maksut käyttöön. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi komissio on julkaissut verkkoportaalin, josta jokainen voi tarkistaa, miten kukin jäsenmaa on edistynyt ja miten EU:n varat on käytetty.

Vihreään ja digitaaliseen siirtymään ohjatut varat ylittävät asetetut tavoitteet

Miten välineen täytäntöönpano on sitten lähtenyt käyntiin? Tällä hetkellä komissio on hyväksynyt 22 kansallista suunnitelmaa, joiden toimeenpano on nyt aloitettu. Komissio on tähän mennessä maksanut 56,6 miljardia euroa ennakkomaksuina 21 jäsenmaalle. Tähän mennessä ainoastaan viisi jäsenmaata on toimittanut komissiolle ensimmäiset säännölliset maksupyyntönsä. Tänä vuonna odotettavissa on yli 30 maksupyyntöä.

Vuosikertomus listaa esimerkkejä rahan käyttökohteista kuuden pilarin mukaisesti.

  • Vihreään siirtymään tullaan 22 kansallisen suunnitelman mukaan ohjaamaan yli 224 miljardia euroa, joka on älykkään, kestävän ja osallistava kasvun toimenpiteiden lisäksi eniten rahoitusta saanut pilari (223 miljardia euroa). Rahoja on korvamerkitty esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä liikenteen kestävyyteen. Taloudellisella puolella jäsenmaat panostavat ennen kaikkea pk-yritysten tukemiseen sekä tutkimukseen ja innovaatioihin.
  • Digitaaliseen siirtymään puolestaan käytetään 130 miljardia euroa, mikä ylittää suunnitelmassa asetetun 20 % tavoitteen kuudella prosenttiyksiköllä. Jäsenmaiden suunnitelmissa rahaa on suunnattu erityisesti julkisten palvelujen digitalisaatioon, kehittyneen teknologian käyttöönottoon sekä väestön digitaalisten taitojen kehittämiseen.

Komission mukaan välineen täytäntöönpano on lähtenyt hyvin käyntiin huolimatta siitä, ettei viiden jäsenmaan (Alankomaat, Bulgaria, Ruotsi, Puola ja Unkari) elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ole vielä hyväksytty. Siinä missä esimerkiksi Ruotsin ja Alankomaiden suunnitelmien keskeneräisyys johtuu lähinnä teknisistä seikoista, Puolan ja Unkarin kohdalla rahoituksen saaminen on tällä hetkellä jäädytetty oikeusvaltioperiaatemekanismin nojalla.

Varsinais-Suomeen saatu 27,4 miljoonaa Business Finlandin myöntämästä elpymisrahoituksesta

Suomessa elpymisvälineen rahoitus jaetaan erilaisten kansallisten toimijoiden ja välineiden kautta (lisätietoa valtiovarainministeriön sivuilta). Esimerkiksi Business Finland tulee myöntämään arviolta 500 miljoonaa euroa tästä rahoituksesta vuosien 2021–2023 aikana. Kaiken kattavia tilastoja siitä, miten rahoitusta on tähän mennessä jaettu, ei ole vielä saatavilla. Business Finlandin tilastot antavat kuitenkin osaltaan kuvaa elpymisrahojen temaattisesta ja alueellisesta jakautumisesta.

Varsinais-Suomeen on tähän mennessä saatu Business Finlandin myöntämästä elpymisrahoituksesta lähes 27,4 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Business Finland on tähän mennessä jakanut 127,4 miljoonaa euroa, eli Varsinais-Suomen summa on merkittävä. Suurimman potin, 20 miljoonaa euroa, on saanut Meyerin telakan veturiyrityshanke, joka tähtää ilmastoneutraalin risteilyaluksen kehittämiseen vuoteen 2025 mennessä. Toinen iso hanke on Lounais-Suomen jätehuollon poistotekstiilin jalostuslaitos, jonka rakentamiseen on saatu lähes 5,2 miljoonan euroa. Tavoitteena on, että Turun Topinpuistoon rakennettava täyden mittakaavan jalostuslaitos olisi käyttövalmis vuoden 2025 aikana. Myös koulutukseen on saatu Business Finlandin kautta rahoitusta: Åbo Akademi on saanut yli 800.000 euroa ja Turun ammattikorkeakoulu 174.000 euroa tulevaisuuden avainalojen koulusta varten.  

 

Asiasanat: