Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Viikolla 12 parlamentissa on valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia.

 • Ukrainan sota
  Mepit keskustelevat EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin kanssa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen seurauksista Euroopan turvallisuudelle. (maanantai)
 • EU:n strateginen kompassi
  Mepit keskustelevat strategisen kompassin tilanteesta. (maanantai)
 • Ukrainan sodan pakolaiset ja Moldovan tilanne
  Mepit arvioivat Moldovassa maan turvallisuuspolitiikkaa ja Ukrainan sodan seurauksena syntynyttä pakolaisten tulvaa ja etsivät näihin ratkaisuja viranomaisten kanssa. (torstai – lauantai)
 • Eurovaalien säännöt
  Perustuslakivaliokunta tutkii ehdotuksia eurovaalien eurooppalaisulottuvuuden vahvistamiseksi. Ehdotukset liittyvät mm. yleiseurooppalaiseen vaalipiiriin, Euroopan vaaliviranomaiseen, sukupuolten väliseen tasapainoon vaaliluetteloissa ja vaalien saavutettavuuteen. (maanantai)

Valiokuntien kokoukset:

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 28.3.
  Asialistalla on mm. kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano ja tulokset.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 31.3.
  Asialistalla on mm. keskustelua energiatehokkuudesta, päivitetyn Euroopan uuden teollisuusstrategian täytäntöönpanosta ja EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 30.3.

Asialistalla on:

 • Kiertotalouspaketti 1
 • Lasten oikeuksien paketti

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Ylimääräinen oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 28.3.
  Asialistalla on mm. keskustelua EU:n tuesta Ukrainan sotaa pakeneville, jäsenmaille myönnettävän aineellisen ja taloudellisen tuen täytäntöönpanosta ja matkustamisen seurannasta ja koordinoinnista EU:n sisällä.
 • Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 29.3.
  Asialistalla on mm. keskustelua koronarokotesolidaarisuutta koskevasta EU:n strategiasta, EU:n toimista harvinaisten sairauksien torjumiseksi sekä terveys- ja humanitaarisesta tilanteesta Ukrainassa.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • 12. CIVEX-valiokunnan kokous 29.3.
  Kokouksen asialistalla on keskustelua mm. Schengen-alueen hallinnosta, vuotuisesta laajentumispaketista ja Ukrainan pakolaisille annettavasta avusta EU:n alueilla ja kaupungeissa.
 • 12. NAT-valiokunnan kokous 31.3.
  Kokouksen asialistalla on mm. keskustelua maaseutupolitiikasta, EU:n maatalousmarkkinoiden nykytilanteesta, yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta alueellisella tasolla sekä Euroopan terveysunionista.
 • 12. SEDEC-valiokunnan kokous 1.4.
  Kokouksen asialistalla on keskustelua mm. eurooppalaisesta yliopistojen strategiasta, pitkäaikaistyöttömyydestä sekä Healthylifestyle4All-kampanjasta.