EU:n innovaatiorahasto rahoittaa puhtaiden teknologioiden ja päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönottoa. Pienten 2,5–7,5 miljoonan euron hankkeiden hakukierros avautui 31.3.

Lue lisää

Innovaatiorahasto rahoittaa innovatiivisia päästöjä vähentäviä investointihankkeita seuraavilla aloilla:

 • uusiutuva energia
 • energiaintensiivinen teollisuus
 • energian varastointi
 • hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi.

Innovaatiorahastosta järjestetään vuosittain kaksi hakua: vuorotellen isojen yli 7,5 miljoonan euron hankkeiden haku ja pienten 2,5–7,5 miljoonan euron hankkeiden haku.

Tuki kattaa enintään 60 % investoinnin pääomakustannuksista. Lisäksi minimikriteerit täyttäville lupaaville, mutta ei vielä markkinakypsille hankkeille on tarjolla hankekehitystukea.

Hakijana voi olla yksittäinen investoija, useimmiten pk- tai suuryritys. Rahoitusta voi hakea myös konsortiona esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Arviointikriteereitä ovat:

 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen potentiaali: kuinka paljon ratkaisu vähentää päästöjä kymmenen vuoden aikana?
 • Innovatiivisuus: kuinka innovatiivinen ratkaisu on?
 • Toteutettavuus: kuinka kypsä hanke on mm. teknisen toteutuksen, suunnittelun, liiketoimintamallin ja rahoituksen osalta?
 • Skaalattavuus: voidaanko ratkaisu skaalata?
 • Kustannustehokkuus: kuinka paljon päästöjä saadaan vähennettyä euroa kohden?

Innovaatiorahaston budjetti tulee Euroopan päästökaupan päästöoikeuksien huutokauppatuloista vuosilta 2020–2030. Rahastoa ohjaa Euroopan komission ilmastopolitiikan pääosasto ja rahoituksesta, hakijoiden neuvonnasta ja rahoitussopimuksista vastaa CINEA-toimeenpanovirasto. Hankekehitystukea tarjoaa Euroopan investointipankki.

Suomen kansallinen yhteystoimisto on työ- ja elinkeinoministeriössä, jossa yhteyshenkilönä toimii Juho Korteniemi. Valinnan rahoitettavista hankkeista tekevät komission nimittämät ulkopuoliset arvioijat, mutta komissio voi myös konsultoida hankkeista jäsenvaltioiden vastuuviranomaisia.

Pienten hankkeiden hakuaikataulu

 • Haku avautuu 31.3.2022
 • Deadline elokuun lopussa
 • Valintatulokset Q1 2023
 • Rahoituksen myöntäminen Q2 2023

Ensimmäisen rahoituskierroksen tuloksia

Ensimmäisellä pienten hankkeiden rahoituskierroksella tukea myönnettiin 30 hankkeelle. Lisäksi 10 minimikriteerit täyttänyttä hanketta sai hankekehitystukea Euroopan investointipankilta.

Suomesta kaksi hanketta hyväksyttiin hankekehitystuen piiriin: Finn Recycling Oy jätehiekan kierrätyksen kehittämiseen sekä Carbo Culture ja Afry Finland Oy biohiilen tuotantolaitoksen rakentamiseen.

Lue lisää edellisen rahoituskierroksen tuloksista sekä vinkkejä hakuun komission sivuilta.

Asiasanat: