Interreg Europe rahoittaa alueiden välisiä yhteistyöhankkeita, joilla pyritään edistämään aluekehittämistä ja tehostamaan strategioiden toimeenpanoa. Ohjelman rahoituskauden ensimmäinen haku aukeaa tiistaina 5.4. ja sulkeutuu 31.5.

Lue lisää

Interreg Europe -ohjelmasta tuetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita, jotka edesauttavat alueellisten ja paikallisten elinten, kuten julkishallinnon, aluekehitysorganisaatioiden ja oppilaitosten verkostoitumista ja kokemustenvaihtoa. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten lähestymistapojen jakaminen alueiden välillä koko Euroopan tasolla. Uutuutena tällä rahoituskaudella hankkeissa voi toteuttaa myös pieniä pilottitoimia.

Interreg Europe -ohjelmalla on kuusi painopistettä:

  • Älykkäämpi Eurooppa – Smart
  • Vihreämpi, vähähiilisempi ja kestävämpi Eurooppa – Green
  • Yhteisöllisempi Eurooppa – Social
  • Kytkeytyneempi Eurooppa – Connected
  • Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa – Citizens
  • Yhteistyön parempi hallinto – Government

Rahoitusta voivat hakea julkiset organisaatiot sekä yksityiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi; Iso-Britannia ei ole mukana ohjelmassa. Hankkeessa tulee olla osallistujia vähintään kolmesta eri maasta, Euroopan eri maantieteellisiltä alueilta. Käytännössä konsortion kooksi suositellaan 5–16 kumppania. Hankkeiden EU-tukiosuus julkisille organisaatioille on 80 % ja yksityisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille 70 %. Jäljelle jäävän osuuden on hanketoimijan itse katettava. Hankkeiden toteutusaika on neljä vuotta.

Europe, let’s cooperate! -tapahtuma tarjoaa informaatiota ja yhteistyömahdollisuuksia

Tiistaina 5.4. järjestetään ohjelman info- ja verkostoitumistapahtuma, jossa on mahdollisuus saada tietoa ensimmäisestä hakukierroksesta ja uudesta ohjelmakaudesta, löytää kontakteja ja ideoita sekä täydentää omia hankekumppanuuksia. Tapahtuma järjestetään verkossa kello 11.00–17.00 Suomen aikaa. Voit rekisteröityä tapahtumaan tästä.

Lisäksi komissio järjestää huhtikuussa webinaareja hankkeen kehittämisen tueksi. Webinaarit järjestetään kello 11.00–12.30 Suomen aikaa.

  • 25.4. Building a successful partnership
  • 26.4. Designing project methodology
  • 27.4. Management, budget, and finances
  • 28.4. Project communication

Webinaarien ohella huhti-toukokuussa järjestetään useita Q&A-verkkotapaamisia, joissa voi kysyä selvennyksiä hankkeen kehittämisen osa-alueista tai toimeksiannon ehdoista. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.           

Asiasanat: