Ympäristön, luonnonsuojelun ja ilmastotoimien alan hankkeita rahoittavan LIFE-ohjelman vuoden 2022 haut avautuvat 17.5.. Komissio järjestää 18.–20.5. ohjelman infopäivät, jossa on esitellään vuoden 2022 prioriteetit ja hakuprosessi.

Lue lisää

Toukokuussa 30 vuotta täyttävä LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun ja ilmastotoimien aloilla. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2021–2027 on 5,4 miljardia euroa, ja sen avulla pyritään toteuttamaan EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita, kuten ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden elpyminen vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelma koostuu kahdesta päätoiminta-alasta, joissa kummassakin on kaksi alaohjelmaa: 

  1. Ympäristö, jonka alle kuuluvat alakategoriat ”luonto ja biodiversiteetti” sekä ”kiertotalous ja elämänlaatu”
  2. Ilmastotoimet, jonka alle kuuluvat ”ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen” sekä ”siirtyminen puhtaaseen energiaan”.

Vuoden 2022 hakujen oletetut määräajat tulevat olemaan:

  • Perinteiset hankkeet (Standard Action Project, SAP) kiertotalouden ja elämänlaadun, luonnon ja biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen alaohjelmiin 4.10.2022
  • Puhtaaseen energiaan siirtymisen alaohjelmien LIFE toiminta-avustukset (LIFE Action Grants) 16.11.2022
  • Strategiset integroidut hankkeet (Strategic Integrated Project, SIP) ja strategiset luontohankkeet (Strategic Nature Project, SNaP) 8.9.2022 (konsepti), 7.3.2023 (valmis ehdotus)
  • Tekninen avustus ja valmistautuminen SIP- ja SNaP -hankkeisiin 8.9.2022
  • Erilliset toiminta-avustussopimukset (Specific Operating Grant Agreements, SGA OG) voittoa tavoittelemattomille organisaatioille 21.9.2022

LIFE-hakujen kansallisena yhteyspisteenä Suomessa toimii ympäristöministeriö, jonka sivuilta löytyy myös lisätietoa suomeksi sekä yhteystiedot.

#EULife22 infopäivät järjestetään 18.–20.5. verkossa

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri-, ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA järjestää useita virtuaalisia tiedotustilaisuuksia vuoden 2022 LIFE-hauista. Tilaisuuksissa ohjataan potentiaalisia hakijoita ohjelman hauissa, hankkeen suunnittelussa sekä selvennetään tämän vuoden painopisteitä. Tapahtumassa on mahdollista verkostoitua muihin potentiaalisiin hakijoihin, esittää kysymyksiä hakuun tai ohjelmaan liittyen sekä saada ohjausta CINEA:n hankeneuvojien kanssa. Lisätietoa tapahtumasta löydät täältä.

Lisäksi komissio järjestää 30. toukokuuta LIFE Awards 2022 -tapahtuman osana EU:n vihreää viikkoa. Hybriditapahtumassa palkitaan yleisöäänestyksen perusteella parhaita LIFE-hankkeita kolmesta eri kategoriasta: ilmastotoimet, ympäristö, ja luonnonsuojelu.

Asiasanat: