Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla täysistuntoviikko.

 • Ilmastonmuutos
  Mepit keskustelevat komission kanssa viimeisimmästä IPCC-raportista, jossa vaaditaan kiireellisiä toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 °C:seen ja osoittaa, että ilmastonmuutoksen vaikutus on aiemmin arvioitua suurempi. (maanantai)
 • Oikeusvaltiotilanne Puolassa ja Unkarissa
  Mepit arvioivat EU:n tähänastista vastausta Unkarin ja Puolan demokratian rapistumiseen, ja kehottavat puheenjohtajamaa Ranskaa sekä komissiota toimimaan asiassa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen varmistamikseksi. (maanantai)
 • Ukrainan sota
  Mepit keskustelevat komission ja neuvoston kanssa, miten EU voi auttaa ja suojella Ukrainasta pakenevia lapsia ihmiskaupalta ja hyväksikäytöltä. (keskustelu tiistai, äänestys torstai)
 • Energiainfrastruktuuri
  Parlamentin on määrä hyväksyä sopimus sen valitsemiseksi, mitkä energiahankkeet voisivat saada EU:n varoja. Tavoitteena on yhdenmukaistaa voimassa oleva laki EU:n Green Dealin tavoitteiden mukaisesti. (tiistai)
 • Kyselytunti Ursula von dey Leyenin ja Josep Borrellin kanssa
  Mepit esittävät kysymyksiä von der Leyenille siitä, mitä komissio on saavuttanut kahden viime vuoden aikana sekä sen poliittisten painopisteiden tähänastisesta täytäntöönpanosta. Lisäksi tiedustellaan EU:n turvallisuus- ja puolustusstrategiasta tulevalle vuosikymmenelle. (tiistai)

Valiokuntien kokoukset:

 • Budjettivaliokunta 4.4.
  Asialistalla on mm. keskustelua vuoden 2022 talousarviosta, kiinteistöpolitiikasta sekä ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2023.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 5.4.

Asialistalla on:

 • Päästö- ja saastepaketti
  • Teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin tarkistaminen ja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin (E-PRTR) päivittäminen
  • Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien EU:n sääntöjen tarkistaminen
  • Asetus aineista, jotka heikentävät otsonikerrosta
 • Eurooppalainen terveysdata-avaruus

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Euroryhmä 4.4.
  Asialistalla on mm. katsaus euroalueen makrotaloudelliseen tilanteeseen, Ukrainan sodan vaikutus euroalueeseen, asuntomarkkinakehitys sekä yksityisyyden ja muiden poliittisten tavoitteiden tasapainottaminen digitaalisen euron suunnittelussa.
 • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 4.–5.4.
  Asialistalla on keskustelua mm. eurooppalaisesta strategiasta korkeakoulujen vahvistamiseksi, Ukrainan sodan vaikutuksista kulttuuriin ja urheiluun sekä Euroopan kulttuuripääkaupungin 2026 valinta. Lisäksi käydään läpi Tšekin puheenjohtajakauden työohjelma.
 • Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 5.4.
  Asialistalla on mm. suurten yritysten maailmanlaajuisen verotuksen vähimmäistaso, Venäjän pakotteiden taloudelliset ja rahoitukselliset seuraukset sekä G20-maiden ja kansainvälisen valuuttarahaston kokousten valmistelu.
 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 7.4.
  Asialistalla on keskustelua mm. maataloustuotteiden markkinatilanteesta ja hiilen poistamisesta hiilenviljelykäytäntöjen avulla osana unionin 55-valmiuspakettia.
   

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • "Cohesion our Fundamental Value" - a contribution from Europe's Islands to the Conference on the Future of Europe -verkkotapahtuma 5.4.
  Tapahtuma kokoaa yhteen saarten ja saaristoalueen edustajia ympäri Eurooppaa esittämään näkemyksiään ja panostaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.
 • 12. COTER-valiokunnan kokous 7.4.
  Kokouksen asialistalla on mm. 8. koheesioraportti, Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T) ja uusi kaupunkiliikenteen kehys.