Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on viikolla 17 valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia.

 • Ukrainan sodan vaikutukset naisiin
  Mepit keskustelevat raporteista, joiden mukaan erityisesti pakolaisnaisilla on suurempi ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön riski. (maanantai)
 • Ulkomaiset tuet yrityksille
  Kansainvälisen kaupan komitea äänestää uusista säännöistä, jotta komissio voi tutkia, saavatko yritykset tukia - kuten pääomanlisäyksiä tai verovapautuksia - EU:n ulkopuolisilta mailta, ja ryhtyä tarvittaessa vastatoimiin. Tavoitteena on varmistaa reilu kilpailu laajentamalla valtiontukisääntöjä EU:n ulkopuolelle. (maanantai)
 • EU:n digitaalinen koronatodistus
  Kansalaisvapauksien valiokunta äänestää EU:n digitaalisen koronatodistuksen voimassaolon jatkamisesta vielä vuodella, ennen sen voimassaolon päättymistä 30.6. (torstai)
 • Parlamentin aloiteoikeus
  Perustuslakivaliokunta äänestää ehdotuksista, jotka vakiinnuttaisivat parlamentin oikeutta esittää EU-lakeja ja aloittaa EU:n lainsäädäntömenettelyt. (torstai)
 • Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistunto
  Konferenssin viimeisessä täysistunnossa tarkoituksena on saavuttaa yhteisymmärrys yhdeksän työryhmän laatimista ehdotuksista, jotka sitten toimitetaan johtokunnalle konferenssin loppuraporttia varten. (perjantai ja lauantai)

Valiokuntien kokoukset:

 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.4.
  Asialistalla on mm. Polku digitaaliselle vuosikymmenelle -ohjelman perustaminen, elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva täytäntöönpanokertomus, kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano ja tulokset sekä eurooppalaisen koulutusalueen toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 28.4.
  Asialistalla on mm. Ukrainan sodan vaikutukset EU:n kuljetusalaan, sosiaalisen ilmastorahaston perustaminen sekä asetuksen muuttaminen, jolla kiristetään henkilöautojen hiilidioksidipäästönormeja unionin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 3.5.

Asialistalla on:

 • Laillinen maahanmuutto – osaamisen ja kykyjen paketti
  • Pitkäaikaista oleskelua koskevan direktiivin uudelleenlaatiminen
  • yhdistelmälupadirektiivin uudelleenlaatiminen
  • viisumimenettelyjen digitalisointi
 • Aloite toimittajiin ja muihin oikeuksien puolustajiin kohdistuvia loukkaavia oikeudenkäyntejä vastaan
 • Varainhoitoasetuksen tarkistaminen
 • Lasten oikeuksien paketti
  • Eurooppalainen strategia lasten internetin parantamiseksi
  • Lainsäädäntö lasten seksuaalisen hyväksikäytön tehokkaaseen torjuntaan

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

Neuvostossa ei kokoonnuta viikolla 17. 

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Second Zero Pollution Stakeholder Platform -hybriditapaaminen 25.4.
  Tilaisuudessa keskustellaan vuosien 2022-2024 työohjelmasta, terveyserojen vähentämisen ja nollapäästö-politiikan yhteydestä sekä Euroopan komission uusia ehdotuksia koskien tuotannon ja kulutuksen nollapäästöjen saavuttamiseksi.  
 • CoR Digital Masterclass: social media in times of war – Online battlefield of Russia's war against Ukraine -verkkotapahtuma 25.4.
  Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja sosiaalisen median ja propagandan välisestä yhteydestä sekä keskustellaan yksilön vastuusta sosiaalisen median käyttäjänä ja kuluttajana.
 • Alueiden komitean täysistunto 27.-28.4.
  Täysistunnossa keskustellaan mm. Ukrainan sodasta, energiakriisistä, pakolaisuudesta, ulkorajojen turvallisuudesta sekä koulutuksesta.