Interreg Europe rahoittaa alueiden välisiä yhteistyöhankkeita, joilla pyritään edistämään aluekehittämistä ja tehostamaan strategioiden toimeenpanoa. Ohjelman rahoituskauden ensimmäinen haku sulkeutuu 31.5.

Lue lisää

Interreg Europe -ohjelmasta tuetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita, jotka edesauttavat alueellisten ja paikallisten elinten, kuten julkishallinnon, aluekehitysorganisaatioiden ja oppilaitosten verkostoitumista ja kokemustenvaihtoa. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten lähestymistapojen jakaminen alueiden välillä koko Euroopan tasolla. Uutuutena tällä rahoituskaudella hankkeissa voi toteuttaa myös pieniä pilottitoimia.

Interreg Europe -ohjelmalla on kuusi painopistettä:

  • Älykkäämpi Eurooppa – Smart
  • Vihreämpi, vähähiilisempi ja kestävämpi Eurooppa – Green
  • Yhteisöllisempi Eurooppa – Social
  • Kytkeytyneempi Eurooppa – Connected
  • Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa – Citizens
  • Yhteistyön parempi hallinto – Government

Partnerihaku on käynnissä

Interreg Europe -rahoitusta voivat hakea julkiset organisaatiot sekä yksityiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi; Iso-Britannia ei ole mukana ohjelmassa.

Ensimmäisen hakukierroksen loppuun on enää kuukausi aikaa, joten monet hankkeet etsivät nyt kiivaasti partnereita. Hankkeissa tulee olla kumppaneita Euroopan neljästä eri maantieteelliseltä alueelta. Käytännössä konsortion kooksi suositellaan 5–16 kumppania. Hankkeiden EU-tukiosuus julkisille organisaatioille on 80 % ja yksityisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille 70 %. Jäljelle jäävän osuuden on hanketoimijan itse katettava. Hankkeiden toteutusaika on neljä vuotta.

Kuntaliitto ja TEM järjestävät keskiviikkona 4.5. kello 9.30–11.00 webinaarin, jossa käsitellään keskeisiä ensimmäisessä haussa huomioitavia asioita sekä kansalliseen vastinrahoitukseen liittyviä menettelyitä. Pääset ilmoittautumaan webinaariin täältä.

Asiasanat: