Euroopan unionin ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -mission tavoitteena on tukea 100 eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Mukaan ohjelmaan haki yhteensä 377 kaupunkia. Komissio julkaisi 100 kaupungin valinnan 28.4.

Ohjelmaan mukaan valitut 100 kaupunkia toimivat kokeilualustoina ja esimerkkeinä muille, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat olla hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä.

Turku haki mukaan missioon kaupunginhallituksen päätöksellä, ja jätti hakemuksensa alueen sidosryhmien ja elinkeinoministeriön tukemana tammikuun lopussa. Euroopan komissio valitsi Turun yhdeksi 100 edelläkävijäkaupungista.

Turku päivitti juuri ilmastosuunnitelmaansa, jotta kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2029 mennessä sekä siitä eteenpäin vahvistuva ilmastopositiivisuus on mahdollista toteuttaa. Päivitetty ilmastosuunnitelma vahvistaa entuudestaan kuntalaisten ja sidosryhmien osallistamista ilmastotyöhön ja panostaa ilmastoratkaisujen yhteiskehittämiseen.

Mission tarjoamien tukipalveluiden odotetaan tukevan Turkua ja alueen toimijoita ilmastosuunnitelman toimeenpanossa, EU-rahoituksen saamisessa ja investoinneissa sekä toivotaan vahvistavat kaupunkien, valtion ja EU-tason yhteistyötä.

Seuraavaksi valitut kaupungit laativat kaupungin ilmastosopimuksen, joka sisältää muun muassa kaupungin sitoumuksen tavoitella hiilineutraalisuutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä, ilmastosuunnitelman, investointisuunnitelman sekä ilmastotyön hallinnon sekä kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamisen mallit.

Missiolle on EU;n rahoitusta ensi vaiheessa vuosina 2022-23 yhteensä 360 milj. € Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Komission rahoittama missioalusta NetZeroCities tarjoaa valituille kaupungeille myös lisärahoitusmahdollisuuksia sekä erilaisia räätälöityjä tukipalveluita muun muassa investointisuunnitelmien ja sidosryhmien osallistamiskeinojen kehittämiseen.

Suomesta hakijakaupunkeja oli yhdeksän, joista missioon valittiin yhteensä kuusi: Turun lisäksi Espoo, Helsinki, Lahti, Lappeenranta ja Tampere. Mission kansallinen asiantuntijaryhmä elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön johdolla koodinoivat kansallisen missioverkoston kehittämistä

Kartta missioon valituista kaupungeista. © European Commission

 

Asiasanat: