Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla täysistuntoviikko.

 • Eurovaalit
  Euroopan parlamentin jäsenten on määrä hyväksyä lainsäädäntöehdotuksensa uudeksi eurooppalaiseksi vaalilaiksi, jonka tavoitteena on tehdä 27 kansallisesta vaalista todelliset, yhtenäiset Euroopan parlamentin vaalit, joissa on yhteiset vähimmäisvaatimukset, Euroopan unionin laajuinen vaalipiiri ja jossa huomioidaan sukupuolten välinen tasapaino. (keskustelu maanantai, äänestys tiistai)
 • Euroopan tulevaisuuskonferenssi
  Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin lähestyessä päätöstään Euroopan parlamentin jäsenet arvioivat täysistuntonsa suosituksia ja kokonaisprosessia. (tiistai)
 • Oikeusvaltioperiaate Puolassa ja Unkarissa
  Mepit keskustelevat uusimmista kehityskuluista Unkarin ja Puolan demokratian ja perusoikeuksien rintamalla sekä EU:n toiminnasta yhteisten arvojensa suojelemiseksi. (keskustelu tiistai, äänestys torstai)
 • Tekoäly
  Mepit keskustelevat tekoälyä digitaaliaikana käsittelevän erityisvaliokunnan loppuraportista. Tekstissä sanotaan, että EU:n on asetettava maailmanlaajuiset tekoälystandardit ja vapautettava potentiaalinsa vastata terveyden, ympäristön ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. (tiistai)
 • Lehdistönvapaus
  Maailman lehdistönvapauden päivän kunniaksi mepit keskustelevat Euroopan komission kanssa siitä, miten toimittajien kohtaamiin uhkiin voidaan puuttua ja miten tiedotusvälineiden vapautta voidaan lisätä. (tiistai)
 • Yhteinen laturi
  Parlamentin on tarkoitus antaa vihreää valoa neuvotteluille yhteisestä laturista, joka auttaa vähentämään elektroniikkajätettä ja helpottamaan kannettavien elektronisten laitteiden lataamista. (keskiviikko)

Valiokuntien kokoukset:

 • Budjettivaliokunta 2.5.
  Asialistalla on keskustelua EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen edistymisestä ja ensimmäisistä maksupyynnöistä.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 3.5.

Asialistalla on:

 • Kansainväliset kumppanuudet ja energiapaketti
  • Kansainvälisiä energia-alan toimia koskeva uusi strategia
  • Yhteinen tiedonanto kumppanuudesta Persianlahden kanssa

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Euroryhmä 3.5.
  Asialistalla on keskustelua pankkiunionia koskevasta työsuunnitelman luonnoksesta.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • RePowerEU -verkkotilaisuus 2.5.
  Tilaisuudessa kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen edustajat keskustelevat yhdessä Alueiden komitean ilmastosopimuksen edustajien kanssa komission uudesta RePowerEU-suunnitelmasta, jonka tavoitteena on tehdä EU riippumattomaksi Venäjän kaasusta.
 • Sidosryhmien kuuleminen koskien AK:n lausuntoa TEN-T verkon kehittämistä koskevista suuntaviivoista 3.5.
  Tilaisuudessa paikallisten ja alueellisten järjestöjen edustajien ja asiaankuuluvien sidosryhmien on mahdollista esittää mielipiteensä Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä koskevasta lausunnosta.
 • Sidosryhmien kuuleminen koskien kahdeksatta koheesioraporttia 5.5.
  Tilaisuudessa paikallisten ja alueellisten järjestöjen edustajien ja asiaankuuluvien sidosryhmien on mahdollista esittää mielipiteensä kahdeksannesta koheesioraportista, ja vaikuttaa AK:n lausuntoon aiheesta.
 • Digital Cohesion – towards closing the digital divides in the European Union -verkkotilaisuus 6.5.
  Tilaisuudessa Euroopan komission asiantuntijat sekä paikallis- ja aluepoliitikot - kokoontuvat keskustellakseen Euroopan kaupunkien ja alueiden digitaalisen siirtymisen ja yhteyksien haasteista ja mahdollisuuksista.
 • Eurooppapäivä – avoimien ovien päivä 7.5.
  Euroopan alueiden komitea avaa ovensa lauantaina 7.5.2022 klo 10.00—18.00. Tule tutustumaan meihin ja tutustumaan instituutioon, joka edustaa EU:n alueita ja kaupunkeja!