Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla ulkopuolisen toiminnan viikko.

 • Yhdysvaltain ja EU:n digisäädökset
  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan valtuuskunta vierailee Piilaaksossa, jossa he tapaavat teknologiayrityksiä, paikallisia viranomaisia ja korkeakouluja ja keskustelevat EU:n digitaalisesta strategiasta. (maanantai-perjantai)
 • Latvian ja Naton Stratcom-vuoropuhelu
  Mepit matkustavat Riikaan tapaamaan Naton strategisen viestinnän keskuksen virkamiehiä ennen 25. ja 26. toukokuuta käytävää Riikan StratCom-vuoropuhelua. (tiistai ja keskiviikko)
 • Oikeusvaltioperiaate ja Malta
  Kansalaisvapauksien valiokunnan valtuuskunta matkustaa Maltalle tarkastelemaan maan oikeusvaltiotilannetta, viimeaikaisia oikeudellisia uudistuksia, toimittajien turvallisuutta sekä korruption vastaisia toimenpiteitä. (maanantai-keskiviikko)
 • Yhdysvaltain kansalaisvapaudet
  Kansalaisvapauksien komitean valtuuskunta matkustaa Washington DC:hen keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä tietosuojaan, turvapaikka-asioihin, maahanmuuttoon, turvallisuusyhteistyöhön ja terrorismin torjuntaan liittyen. (maanantai-torstai)
 • Pakolaiset ja Turkki
  Budjettivaliokunnan valtuuskunta matkustaa Turkkiin keräämään tietoa siitä, miten pakolaisvälineestä saatavia EU:n varoja käytetään. (maanantai-torstai)
 • Kansainvälinen kauppa ja Chile
  Kansainvälisen kaupan komitean valtuuskunta lähtee Chileen keskustelemaan EU:n ja Chilen assosiaatiosopimuksen ajantasaistamisesta sekä ihmisoikeuksiin, sukupuoleen ja naisten oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. (maanantai-keskiviikko)

Valiokuntien kokoukset:

Viikolla 21 ei järjestetä valiokuntien kokouksia.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 25.5.

Asialistalla on:

 • EU-ohjausjakson kevätpaketti

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Euroryhmä 23.5.
  Kokouksessa keskustellaan pankkiunionista sekä makrotalouden ja finanssipolitiikan kehityksestä euroalueella.
 • Euroopan talousalueen neuvosto 23.5.
  Kokouksessa ministerit keskustelevat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen yleisestä toimivuudesta sekä raaka-aineita ja energiaa koskevien strategisten riippuvuuksien vähentämisestä.
 • Yleisten asioiden neuvosto 23.5.
  Neuvosto keskustelee mm. päätelmäehdotuksesta, joka on määrä hyväksyä Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa sekä Euroopan tulevaisuuskonferenssista.
 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 24.5.
  EU:n maatalousministerit kokoontuvat Brysseliin keskustelemaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisestä ja strategisesta lähestymistavasta rokotusten kehittämiseen. Ministerit keskustelevat lisäksi maatalousmarkkinoiden tilanteesta Ukrainan tilanteen valossa.
 • Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 24.5.
  Talous- ja valtiovarainministerit keskustelevat Venäjälle asetettujen pakotteiden taloudellisista ja rahoituksellisista seurauksista.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Alueiden komitean Ukraina-työryhmän kolmas tapaaminen 23.5.
  Tämä korkean tason keskustelu keskittyy ensisijaisesti Ukrainan kaupunkien ja alueiden jälleenrakentamiseen nyt ja sodan jälkimainingeissa.