LIFE on EU:n ympäristöön, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin keskittyvä rahoitusohjelma. Sen budjetti on yhteensä 5,4 miljardia euroa vuosille 2021–2027. Rahoitushaut vuodelle 2022 avautuivat 17.5.

Lue lisää

Vuoden 2022 haussa on tarjolla yhteensä 598 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla edistetään ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuuden turvaamista, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimia sekä energiakäännettä.

Ohjelma koostuu kahdesta päätoiminta-alasta, joissa kummassakin on kaksi alaohjelmaa: 

  1. Ympäristö, jonka alle kuuluvat alakategoriat ”luonto ja biodiversiteetti” sekä ”kiertotalous ja elämänlaatu”
  2. Ilmastotoimet, jonka alle kuuluvat ”ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen” sekä ”siirtyminen puhtaaseen energiaan”.

Vuoden 2022 hakujen määräajat ovat seuraavat:

  • Perinteiset hankkeet (Standard Action Project, SAP) kiertotalouden ja elämänlaadun, luonnon ja biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen alaohjelmiin 4.10.2022
  • Puhtaaseen energiaan siirtymisen alaohjelmien LIFE toiminta-avustukset (LIFE Action Grants) 16.11.2022
  • Strategiset integroidut hankkeet (Strategic Integrated Project, SIP) ja strategiset luontohankkeet (Strategic Nature Project, SNaP) 8.9.2022 (konsepti), 7.3.2023 (valmis ehdotus)
  • Tekninen avustus ja valmistautuminen SIP- ja SNaP -hankkeisiin 8.9.2022
  • Erilliset toiminta-avustussopimukset (Specific Operating Grant Agreements, SGA OG) voittoa tavoittelemattomille organisaatioille 21.9.2022

LIFE-hakujen kansallisena yhteyspisteenä Suomessa toimii ympäristöministeriö, joka tarjoaa myös tukea strategiaansa palvelevien LIFE-hankkeiden omarahoitusosuuteen. Lisätietoja sekä yhteystiedot löytyvät ministeriön sivuilta.

Asiasanat: