Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on viikolla 23 täysistuntoviikko.

 • Ilmastonmuutos ja Fit for 55
  Parlamentti päättää kannoistaan koskien kahdeksaa ehdotusta, jotka ovat osa Fit for 55-pakettia. (tiistai, keskiviikko)
 • EU huippukokouksen johtopäätökset
  Mepit keskustelevat viimeisimmän Eurooppa-neuvoston huippukokouksen tuloksista, joissa EU-maiden johtajat sopivat uusista Venäjän pakotteista. (keskiviikko)
 • Perussopimusten muutokset vastauksena Tulevaisuuskonferenssin ehdotuksiin
  Parlamentti keskustelee ja äänestää päätöslauselmaesityksestä, jossa pyydetään ensimmäisiä muutoksia Euroopan unionin perustamisasiakirjoihin Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmien valossa. (torstai)
 • EU-yritysten syrjinnän lopettaminen
  Mepit keskustelevat uudesta kansainvälisestä välineestä, joka on perustettu edistämään maailmanlaajuisten hankintamarkkinoiden avaamista ja lopettamaan EU:n yritysten syrjintä kolmansissa maissa. (keskiviikko, torstai)
 • Puolan kansallisen elvytyssuunnitelman mahdollinen hyväksyminen
  Mepit keskustelevat yhdessä komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa siitä, tulisiko EU:n luovuttaa elvytysvaroja Puolalle oikeusvaltioperiaatteen uhkien jatkuessa.

Valiokuntien kokoukset:

 • Budjettivaliokunta 7.6.
  Asialistalla on mm. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto sekä komission talousarvioesitys vuodelle 2023.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 7.6.

Asialistalla on:

 • Yhteinen tiedonanto valtamerten kansainvälisestä hallinnosta
 • Meriturvallisuutta koskeva kehys
  • Lippuvaltiota koskeva direktiivi
  • Satamavaltioiden valvontaa koskeva direktiivi
  • Onnettomuustutkinta direktiivi

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Kilpailukykyneuvosto 9.–10.6.
  Asialistalla mm. strategiset teollisuuden ekosysteemit, EU Chips Act eli mikrosiruja koskeva säädösehdotus sekä kulutusluotto-direktiivi.
 • Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 9.–10.6.
  Asialistalla mm. oikeudellisen yhteistyön nykyaikaistaminen, perusoikeudet, Schengen-alueen rajasäännöstön uudistaminen sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat.
 • Ulkoasiainneuvosto 12.–15.6.
  Tapaamiset keskittyvät erityisesti maailman kauppajärjestö WTO:n uudistukseen sekä pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aiheuttamiin ennennäkemättömiin häiriöihin maailmantaloudessa ja maailmankaupassa.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Forum on the Mission Adaptation to Climate Change 7.6.
  Ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevä ensimmäinen foorumi kokoaa sidosryhmät yhteen kartoittamaan kysymyksiä, antamaan ohjeita ja määrittelemään mission suuntaa. Se esittelee myös ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaa tilannetta. Kokous järjestetään hybridimuodossa.
 • Sidosryhmien kuuleminen koskien elintarviketurvallisuutta ja alan resilienssiä 9.6.
  Tilaisuudessa paikallisten ja alueellisten järjestöjen edustajien ja asiaankuuluvien sidosryhmien on mahdollista esittää mielipiteensä elintarviketurvallisuutta ja alan resilienssiä koskevasta lausunnosta.
 • Teollinen siirtymä ja demokratia -webinaari 9.6.
  Tapahtuman tarkoituksena on tutkia sosioekonomisten olosuhteiden ja demokratioille asetettujen haasteiden välisiä yhteyksiä ja edistää hyvien käytäntöjen jakamista erityisesti teollisuusalueilla, jotka kamppailevat taloudellisen muutoksen kanssa.