Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien kokouksia.

 • Green Deal taksonomia
  Mepit äänestävät komission ehdotuksesta, jonka mukaan erityiset kaasu- ja ydinenergiainvestoinnit luokitellaan tietyin edellytyksin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaikuttaviksi siirtymätoimenpiteiksi. (tiistai)
 • Green Deal ja Fit for 55
  Mepit keskustelevat miten edetä hiilihinnoittelua koskevien lakiesitysten kanssa niiden palauduttua valiokuntien käsittelyyn. (maanantai)
 • Kuluttajien suojelu digitaalisessa siirtymässä
  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänestää muiden kuin elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien EU:n sääntöjen uudistamisesta uuden teknologian ja digitaalisten markkinapaikkojen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi. Valiokunta äänestää myös kuluttajia ylivelkaantumiselta suojaavien EU:n sääntöjen, kuten lainojen, päivittämisestä. (torstai)
 • Koronapassi
  Mepit ja neuvoston edustajat keskustelevat koronapassin jatkosta vielä yhdeksi vuodeksi. (maanantai)
 • EU:n laajeneminen
  Ulkoasiainvaliokunnassa EU:n mahdollisesta laajenemisesta koskien Bosnia-Hertsegovinaa, Kosovoa ja Serbiaa. (tiistai)
 • Ukrainan sota ja ruuantuontanto
  Maatalousvaliokunta keskustelee sodan vaikutuksista elintarviketuotantoon ja turvallisuuteen, kun taas liikennekomitea keskustelee komission solidaarisuuskaistoista, joiden on tarkoitus auttaa Ukrainaa maataloustuotteiden viennissä. (tiistai ja keskiviikko)
 • Tšekin puheenjohtajakausi
  Puheenjohtajakokous. Euroopan parlamentin puheenjohtaja ja poliittisten ryhmien johtajat kokoontuvat Prahassa valmistelemaan heinäkuun 1. päivästä alkavaa Tšekin puheenjohtajuutta. (torstai)
   

Valiokuntien kokoukset:

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 13.–14.6.
  Asialistalla on mm. keskeiset tavoitteet CITES-sopimuksen CoP19-kokoukseen Panamassa, apinarokko ja keskustelu YK:n ympäristöohjelman (UNEP) pääjohtajan Inger Andersenin ja komission kanssa UNEA-5:n tuloksista ja muovisaasteen torjuntaa koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen valmisteluista.
 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 13.-14.6.
  Asialistalla on mm. unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustaminen vuosiksi 2023–2027, tekoälyä koskevat yhdenmukaistetut säännöt (tekoälysäädös) ja tiettyjen unionin säädösten muuttaminen, EU:n ja Färsaarten välisen sopimuksen Färsaarten osallistumisesta unionin ohjelmiin (Horisontti Eurooppa) sekä REPowerEU-suunnitelma.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.–16.6.
  Asialistalla on mm. päivitetyn Euroopan uuden teollisuusstrategian täytäntöönpano, keskustelu Matkakohteena Eurooppa -brändin edistämisestä, multimodaaliset lippujärjestelmät älykästä matkailua varten sekä toimintasuunnitelma rautateiden pitkän matkan ja rajat ylittävän matkustajaliikenteen edistämiseksi.
 • Aluekehitysvaliokunta 15.6.
  Asialistalla on mm. päivitetyn Euroopan uuden teollisuusstrategian täytäntöönpano, EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisio, Uusi eurooppalainen Bauhaus, KOHESIO-tietokanta ja REPowerEU-suunnitelma.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 13.6. ja 15.–16.6.
  Asialistalla on mm. tekoälysäädös, talousarvioesitys 2023, Iso-Britannia ja Erasmus+ -ohjelma sekä keskustelu komission kanssa lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 15.6.

Asialistalla on:

 • Strateginen ennakointiraportti 2022

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Ulkoasiainneuvosto 12.–15.6.
  Tapaamiset keskittyvät erityisesti maailman kauppajärjestö WTO:n uudistukseen sekä pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aiheuttamiin ennennäkemättömiin häiriöihin maailmantaloudessa ja maailmankaupassa.
 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 13.6.
  Kokouksessa keskustellaan Ukrainan sodan vaikutuksista alan markkinatilanteeseen sekä maahantuotavien maataloustuotteiden standardien vastavuoroisuudesta.
 • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 14.6. ja 16.6.
  Kokouksissa keskustellaan mm. eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta, EU:n globaalista terveysstrategiasta, eurooppalaisesta ohjausjaksosta sekä oikeudenmukaisesta siirtymästä kohti ilmastoneutraaliutta.
 • Euroryhmä 16.6.
  Kokouksessa keskustellaan mm. euroalueen laajentumisesta, jäsenmaiden valvontaraporteista sekä euroryhmän loppuvuoden työohjelmasta.
 • Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 17.6.
  Kokouksen asialistalla on mm. euroalueen laajentuminen, eurooppalainen ohjausjakso, Euroopan elpymissuunnitelma ja Venäjän pakotteet.
   

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Bringing out the youth voice -verkkotilaisuus 14.6.
  Young elected politicians -ohjelman jäsenet kutsutaan verkkokoulutukseen 14. kesäkuuta klo 12.00—14.00 CET keskustelemaan nuorisoasioista ja erityisesti heidän sitoutumisestaan demokratian edistämiseksi.
 • The Rural Pact -konferenssi 15.-16.6.
  Tapahtuma kokoaa yhteen EU:n, kansalliset ja alueelliset poliittiset päättäjät sekä paikallisviranomaiset, sosiaaliset ja taloudelliset sidosryhmät osallistumaan maaseutusopimuksen suunnitteluun ja keräämään sitoumuksia EU:n maaseutualueita koskevan pitkän aikavälin vision toteuttamiseksi.
 • EU:n toiminta ja rahoituksen saatavuus seminaari 15.6.
  Seminaarin tarkoituksena on auttaa EHH:n jäseniä ja yksityisten historiallisten talojen ja puutarhojen omistajia ymmärtämään Euroopan unionin tarjoamia mahdollisuuksia. EU:n toimielinten keskeiset puhujat antavat heille käytännön neuvoja EAKR:n, Luova Eurooppa tai Erasmus + -ohjelman kaltaisista ohjelmista.