European City Facility (EUCF) tarjoaa 60 000 euron avustussumman ja teknistä tukea kuntien energiatehokkuutta edistävien hankkeiden investointisuunnitelmien kehittämiseen. Neljännellä hakukierroksella jaossa on 2,88 miljoonaa euroa. Haku avautui 9.6. ja sulkeutuu 30.9.

Lue lisää

EUCF-tukea voivat hakea sekä yksittäiset kaupungit ja kunnat että kuntien ryhmittymät. Osallistuvilla kunnilla tulee olla EU:n mallin mukainen ilmasto- ja energiasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) tai muu poliittisesti hyväksytty ilmasto- ja energiasuunnitelma. Hakemukseen tulee liittää kaupunginjohtajan tai muun relevantin luottamushenkilön sitoumus investointisuunnitelman kehittämiseen.

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

  1. Investointien koko
  2. Energiasäästöt
  3. Hallintorakenne
  4. Sidosryhmien osallistuminen
  5. Yhdenmukaisuus EUCF:n tavoitteiden kanssa.

Lue lisää arviointikriteereistä täältä.

Haun ensimmäisessä vaiheessa täytetään kelpoisuuslomake, jonka läpäisemisen jälkeen pääsee rekisteröitymään verkkosivuille ja täyttämään itse hakemuksen. Hakemus koostuu kolmesta osiosta: 1. hakijan tietojen täyttäminen, 2. investointikonseptin kehittäminen ja 3. investointihankkeen implementointi. Hakemukset tulee laatia englanniksi. Tarkemmat kelpoisuusvaatimukset sekä lista hakuun sisällytettävistä dokumenteista löytyvät täältä. Lisätietoja hausta voi kysyä myös tukipalvelusta tai EUCF:n maakohtaiselta asiantuntijalta.

Tullessaan valituksi kunta saa 70 % tukisummasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Investointisuunnitelman kehittäminen kestää maksimissaan 12 kuukautta, jonka aikana EUFC tarjoaa kunnalle myös teknistä tukea. Kun investointisuunnitelma on hyväksytty, kunta saa loput 30 % tukisummasta. Kunta sitoutuu myös kahden vuoden seurantajaksoon.

Haku on jaettu kolmeen alueelliseen ryhmään: Keski- ja Itä-Eurooppa, Pohjois- ja Länsi-Eurooppa sekä Etelä-Eurooppa. Tällä kierroksella rahoitetaan yhteensä 48 investointisuunnitelmaa, joista 9 valitaan Pohjois- ja Länsi-Euroopan ryhmästä. Suomessa EUCF tukea on saanut muun muassa Tampereen kaupunki. Voit lukea aiemmista hauista ja hankkeista täältä.

Neljännen hakukierroksen tulokset julkaistaan joulukuussa 2022.

Pysy perässä ajankohtaisimmista uutisista seuraamalla EUFC:n tiliä Twitterissä @eucityfacility.

Asiasanat: