Euroopan komissio ja alueiden komitea järjestivät 7.6. ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission lanseeraustilaisuuden, jossa julkaistiin ensimmäiset missioon osallistuvat alueet ja kunnat. Turku ja Varsinais-Suomi ovat ensimmäisten missioon osallistuvien joukossa.

Alkukeväästä julkaistun kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin viesti on selvä: ilmastonmuutos on uhka ihmisten hyvinvoinnille ja ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien lisäksi tarvitaan entistä tehokkaampia sopeutumistoimia. Alueet ja kunnat ovat keskeisessä roolissa riskeihin varautumisessa ja sopeutumistoimien toteuttamisessa. Varsinais-Suomessa ja Turun seudulla ilmastonmuutos lisää erityisesti sademääriä ja tulvariskejä, mutta myös kuivuusriskit kasvavat ja ekosysteemit muuttuvat. Vesien hallintaan tarvitaan esimerkiksi luontopohjaisten ratkaisujen laajaa käyttöönottoa.

EU:n missiot ovat Horisontti Eurooppa -ohjelman uutuus, jonka tavoitteena lisätä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta ja löytää uusia keinoja vastata aikamme suuriin haasteisiin osallistaen kaikki hallintotasot ja sidosryhmät. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission tavoitteena on tukea vähintään 150 Euroopan aluetta ja kuntaa kasvattamaan kykyä vastata ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Varsinais-Suomi ja Turku olivat ensimmäisten 118 eurooppalaisen alueen ja kunnan joukossa, jotka liittyivät mukaan missioon ja sitoutuvat tavoittelemaan ilmastokestävyyttä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi 17 missiota tukevaa verkostoa, palvelukeskusta ja yritystä liittyivät tukemaan missiota, mukaan lukien Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRIN.

EU rahoittaa missiota ensivaiheessa vuosina 2022–2023 Horisontti Eurooppa-ohjelman avoimien hakujen kautta yhteensä 370 miljoonan euron edestä. EU-rahoitusta sopeutumistoimiin on saatavilla myös esimerkiksi LIFE-ohjelmasta. Lisäksi mission tueksi perustetaan vuonna 2023 toimeenpanoalusta, jonka tehtävänä on tarjota tietoa, teknistä tukea ja verkostoitumismahdollisuuksia paikallis- ja alueviranomaisille.

 

Asiasanat: