Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on viikolla 26 valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia.

 • Fit for 55 ja REFuelEU
  Liikennevaliokunta äänestää uusista säännöistä, joilla ilma-alusten käyttäjät ja EU:n lentoasemat lisäävät kestävien lentoliikenteen polttoaineiden, kuten synteettisen polttoaineen, käytetyn ruokaöljyn tai jopa vedyn käyttöä, jotta voidaan vähentää ilmailun päästöjä ja varmistaa, että Euroopasta tulee ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. (maanantai)
 • EU:n laajeneminen
  Mepit Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Georgiasta, Kosovosta, Montenegrosta, Moldovasta, Pohjois-Makedoniasta, Serbiasta, Turkista ja Ukrainasta keskustelevat EU:n laajentumisen tulevaisuudesta ja Ukrainan sodan vaikutuksista siihen. (maanantai)
 • Maaahanmuuttotilanne Kreikassa
  Kansalaisvapauksien valiokunnassa olevat parlamentin jäsenet keskustelevat siitä, miten Kreikka selviää parhaillaan muuttoliikkeestä Kreikan maahanmuutto- ja turvapaikkaministeri Notis Mitarachin kanssa. (maanantai)

Valiokuntien kokoukset:

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 27.6.
  Asialistalla on mm. YK:n ilmastokokous 2022 Sharm el-Sheikhissä, Egyptissä (COP27) sekä komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n terveys- ja ympäristönormien soveltamisesta unioniin tuotaviin maataloustuotteisiin ja maatalouselintarvikkeisiin.
 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27.6.
  Asialistalla on mm. energian pääosaston varapääjohtajan Matthew Baldwinin selonteko EU:n ulkoisesta energiastrategiasta, päästötöntä terästä ja siihen liittyviä teknologioita, näkymiä, määräaikoja ja kustannuksia koskevan tutkimuksen esittely, rakennusten energiatehokkuus ja selonteko EU:n aurinkoenergiastrategiasta.
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 27.6.
  Asialistalla on mm. keskustelu Ukrainan varainfrastruktuuriministerin kanssa, monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 vahvistaminen, keskustelu RePowerEU-suunnitelmasta ja sen vaikutuksista liikennealaan sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen kestävälle lentoliikenteelle.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 29.6.

Asialistalla on:

 • Eurooppalainen mediavapaussäädös

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ranskan prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • G7-huippukokous 26.–28.6.
  Huippukokouksen seitsemässä työistunnossa keskitytään eri aiheisiin: maailmantalous, kumppanuudet kehittyvien maiden kanssa, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kestävyys, ruokaturva, monenvälisyys ja digitaalinen siirtymä.
 • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto 27.6.
  Energiaministereiden on tarkoitus muodostaa yleisnäkemykset ehdotuksista, joilla muutetaan 55-valmiuspakettiin kuuluvia direktiivejä uusiutuvista energialähteistä ja energiatehokkuudesta.
 • Ympäristöneuvosto 28.6.
  Ympäristöministerit pyrkivät muodostamaan yleisnäkemyksen ehdotuksista, jotka ovat osa 55-valmiuspakettia ja jotka koskevat hiilimarkkinoita, hiilinieluja, taakanjakoa jäsenmaiden kesken, henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja ja sosiaalista ilmastorahastoa.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Eurooppalainen demokratia, kansalaisten osallistuminen ja alueiden ja kaupunkien rooli -konferenssi 27.6.
  Tilaisuuden tarkoituksena on antaa suosituksia siitä, miten kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon ja sen yhteys edustukselliseen demokratiaan voidaan viedä seuraavalle tasolle ja tehdä siitä pysyvä todellisuus.
 • 13. OECD:n konferenssi sääntelyyn suorituskyvyn mittaamisesta 28.6.
  Konferenssissa keskustellaan ratkaisuista ja etenemistavoista sääntelyn laadun parantamiseksi keskittyen erityisesti lainsäädännön tehokkuuden parantamiseen, sen kykyyn puuttua monimutkaisiin ongelmiin sekä vastata tuleviin haasteisiin.
 • Alueiden komitean täysistunto 29.–30.6.
  Ohjelmassa on mm. puheenjohtajan, varapuheenjohtajien sekä työvaliokuntien jäsenten vaalit, Tšekin puheenjohtajakauden prioriteetit ja Euroopan kaupunkien ja alueiden liiton käynnistäminen Ukrainan jälleenrakentamiseksi.