Tällä kertaa EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassamme perehdyimme hankkeeseen, joka edistää sähköisten kulkuvälineiden latausjärjestelmien saatavuutta ja käytettävyyttä. Turku on mukana hankkeessa yhdessä Barcelonan, Berliinin, Budapestin ja Rooman kanssa.

Tietoja hankkeesta

Nimi: Innovative solutions for user-centric charging infrastructure eli USER-CHI

Hankekumppanit: Turku, Barcelona, Rooma, Budapest ja Berliini yhteistyökumppaneineen. Turusta mukana ovat Turku Energia, VASO Oy, TVT Asunnot Oy.

Rahoitusohjelma: Horisontti 2020

Toteutusaika: 1.2.2020-31.1.2024

Budjetti: Kokonaisbudjetti 17 486 866,25 €, Horisontti-osuus 14 263 188,38 €. Turun osuus 552 394 €

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta ja seuraa sen etenemistä Twitterissä.

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja liikenteen sähköistyminen ovat tämän hetken suurimpia tavoitteita niin kotimaassa kuin EU:ssakin. Vuonna 2021 sähköautojen määrä oli Euroopassa korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Kuluvan vuoden alussa Turun alueella oli jo 185 sähköautojen latauspistettä, ja erityisesti pikalatauspisteiden määrä on kasvussa. Alan vakaasta kasvusta huolimatta latausinfrastruktuurin vähäisyys hankaloittaa edelleen sähköautojen käytettävyyttä erityisesti pitkillä välimatkoilla ja näin hidastaa niiden käyttöönottoa.

Toisaalta polttoaineiden kallistuminen, maailmanpoliittinen tilanne sekä huoli ympäristöstä tukevat kestävään liikkumiseen siirtymistä. Tässä tilanteessa on tärkeää panostaa monipuolisiin liikkumismuotoihin ja eri liikkumismuotoja yhdistelevien liikkumisketjujen mahdollistamiseen.

Horisontti 2020 -rahoitteinen Innovatiiviset ja käyttäjälähtöiset latausjärjestelmät eli USER-CHI-hanke pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin ja tukemaan sähköiseen liikenteeseen siirtymistä. Hankkeessa kehitetään sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspalveluja, edistetään erilaisten latausjärjestelmien yhteentoimivuutta, selvitään kuluttajien mieltymyksiä ja asenteita, markkinoidaan sähköistä liikkumista sekä samalla vahvistetaan kaupunkien asemaa kestävän liikkumisen vetureina. Hankkeen päämääränä on myös luoda oikeudellisia ja sääntelyyn liittyviä suosituksia helpottamaan sähköajoneuvojen yhä laajempaa käyttöönottoa.

Yritysten mahdollistama, kaupunkien vetämä käyttäjälähtöinen hanke

Latauspalveluja kehitetään ja kokeillaan USER-CHI-hankkeessa viidessä kaupungissa: Turussa, Barcelonassa, Berliinissä, Budapestissa sekä Roomassa. Lisäksi Murcian ja Firenzen kaupungit ovat osittain mukana hankkeessa, sillä niissä on tarkoitus replikoida muiden kaupunkien latauspalveluihin liittyviä ratkaisuja. Jokaisella kaupungilla on tukenaan oman alueen yrityksiä, jotka toimivat asiantuntijoina hankkeen eri osa-alueissa. Yhteistyökumppaneiden tehtävänä on myös toteuttaa projektien pilotointia käytännössä. Kaikkiaan hankepartnereita on projektissa mukana 23. Turusta mukana ovat Turku Energia, Varsinais-Suomen Asumisoikeus (VASO) Oy ja TVT Asunnot Oy.

Moninainen hankekonsortio on eduksi hankkeessa, joka edistää sähkölatauksen käyttäjäystävällisyyttä ja uusien ratkaisujen edistämistä. Mukana olevat kaupungit kattavat maantieteellisesti eri Euroopan alueita, ja vaikka haasteet voivat paikoin olla erilaisia, on kokemusten jakaminen ja toisilta oppiminen äärimmäisen tärkeää. Turku päätyi hankkeeseen mukaan Tukholman kaupungin suosituksesta aikaisemman yhteistyön pohjalta. Turun kaupungin hankepäällikön Stella Aaltosen mukaan päätös mukaan lähdöstä oli helppo, sillä Turku haluaa olla edelläkävijä ilmastotoimissa ja siihen liittyvissä ratkaisuissa. Houkuttelevuutta lisäsi yhteistyöverkoston laajuus ja entistä suuremmat tiedonvaihtomahdollisuudet sähköisestä liikkumisesta ympäri Eurooppaa.            

Hakuprosessi oli Turun kannalta hyvin nopea ja tiivis, sillä kaupunki liittyi mukaan hankevalmistelun viimeisien kuukausien aikana ja hakuprosessi oli yksivaiheinen. Turun toimenpiteiden osalta tarvittiin selkeää näkemystä ja panostusta hankekirjoittamiseen, sillä hakemukset vaativat sisällön lisäksi laajaa mittarointia ja viestintäsuunnittelua. Aaltonen painottaa, että aiempi kokemus hankkeista oli tässä välttämätöntä niin Turun kuin sen hankekumppanienkin osalta, sillä aikataulu oli kiireinen.

Turussa luvassa mm. sähköisen latausinfrastruktuurin yleissuunnitelma

USER-CHI:n kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen aikana kehitetään ja otetaan käyttöön yhteensä kahdeksan välinettä, jotka kattavat kaikki sähköiseen liikenteen lisäämiseksi tarvittavat ratkaisut:

Turku Energian latauspistedemot kiinnostivat myös kansainvälisen ECOMM – Eurooppalaisen liikkumisen ohjaamisen – konferenssin kävijöitä. © Esko Keski-Oja
  • CLICK on verkkotyökalu latauspisteiden sijaintisuunnittelun tueksi kaupungeissa ja TEN-T-verkossa laajemmin
  • Station of the Future Handbook antaa suosituksia ja ohjeita tulevaisuuden käyttäjäkeskeisen latausaseman suunnitteluun
  • eMoBest on yhteisöalusta parhaiden käytäntöjen jakamiseksi esittely- ja replikointikaupunkien kesken
  • INFRA on sääntöpaketti, jonka suositukset ja ohjeet tukevat yhteentoimivia prosesseja eri sidosryhmien välillä
  • INCAR on alusta, joka tarjoaa helpon pääsyn sähköautojen latauspisteisiin ja tarjoaa niihin liittyviä innovatiivisia palveluja sähköautojen kuljettajille
  • SMAC on lataustyökalu, joka tarjoaa älykkäiden verkkojen integroinnin ja kysynnän hallintapalvelut hitaaseen, keskitason, nopeaan ja erittäin nopeaan lataukseen
  • INSOC on ratkaisu, jossa yhdistyvät lataus, uusiutuvan energian tuotanto paikan päällä ja varkaudenkestävä pysäköinti kevyille sähköajoneuvoille
  • INDUCAR on langaton ja erittäin automatisoitu latausratkaisu sähköautoille.

Latausinfrastruktuurin rakentaminen vaatii paljon työtä ja suunnittelua. Tätä varten Turku toteuttaa hankkeen aikana koko kaupungin kattavan sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauksen yleissuunnitelman. Suunnitelma tarkoituksena on tukea julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä ja siten vauhdittaa kaupungin latausinfrastruktuurin kehittymistä tulevina vuosina. Aaltosen mukaan yleissuunnitelman valmistelu on edennyt vauhdikkaasti ja syksyllä on jo luvassa sidosryhmien osallistamistilaisuuksia suunnitelmaan liittyen. Turku aikoo hyödyntää suunnitelmassa CLICK-suunnittelutyökalua, joka saadaan käyttöön kuluvan vuoden lopussa. Yleissuunnitelman lisäksi Turun kaupunki pilotoi sähkökäyttöisten kevytkulkuneuvojen lataus- ja säilytysratkaisuja. 

Turun kaupunki ja Turku Energia ovat mukana myös TVT Asunnot Oy:n ja VASO Oy:n toteuttamissa piloteissa, joissa heidän omistamille asuinalueilleen toteutetaan asukkaiden käyttöön tulevat sähköautojen ja sähkökäyttöisten kevytajoneuvojen innovatiiviset latausjärjestelmät. Taloyhtiöiden latauspisteet ovat tärkeä osa latausinfrastruktuuria, ja niiden saaminen laajempaan käyttöön olisi tulevaisuudessa tärkeää. Ongelmana on tällä hetkellä se, että monesti asukkaat haluavat pitää pysäköintipaikkansa yksityiskäytössä koko ajan ja näin ollen monet asunto-osuuskuntien latausasemat jäävät tyhjilleen päiväsaikaan asukkaiden ollessa töissä. Vuoden alussa julkaistussa hankkeen ajankohtaiskatsauksessa kyseinen ongelma mainitaan yhtenä sähköisen latausinfrastruktuurin pullonkauloista.

Hanke jatkuu aina vuoteen 2024 asti, joten aikaa ja tekemistä vielä riittää. Seuraavaksi on tarkoitus aloittaa sähköautojen lataussovelluksen INCAR:in kokeilu vielä tämän vuoden aikana. Lisäksi kaupungin sähköpyörien lataus- ja säilytyspilottikohde on parhaillaan rakennuslupaprosessissa, josta sen odotetaan etenevän kokeiluvaiheeseen ensi vuoden puolella. ”Tähän mennessä on luotu hyvä verkosto hankkeen tiimoilta ja toivomme näiden kehityksen jatkuvan. Nyt odotamme innolla pilottien toteutusta ja käyttäjäpalautetta niiden toimivuudesta”, Aaltonen kiteyttää.