Tšekki aloittaa EU:n neuvoston puheenjohtajuuskautensa heinäkuussa. Kauden painopisteitä ovat mm. energiaturvallisuus sekä Euroopan sietokyvyn vahvistaminen niin turvallisuuden kuin talouden saralla.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Ranskalta Tšekille heinäkuun alussa. Motokseen alkavalle kaudelle Tšekki on valinnut ”tehtävänä Eurooppa” (Europe as a Task). Motolla halutaan alleviivata sitä, että etenkin vaikeina aikoina EU:lla tulee olla rohkeutta arvioida sen nykyisiä lähestymistapoja ja toimintaa. Tšekki asettaa tavoitteekseen kolmoishaasteen, jossa mietitään uudelleen, rakennetaan ja uudistetaan Eurooppaa.  Puheenjohtajuuskauden painopisteet heijastelevat Euroopan epävakaata tilannetta:

 1. Pakolaiskriisin hallinta ja Ukrainan sodanjälkeinen elpyminen
  Tšekki tukee EU:n pyrkimyksiä puolustaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta käyttämällä kaikkia EU:n tarjoamia välineitä ja ohjelmia, mukaan lukien pakotteita. Lisäksi on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin sodan aiheuttamaan pakolaisaaltoon vastaamiseksi, jotta pakolaisille voidaan varmistaa mahdollisimman hyvät olot Euroopassa.
 2. Energiaturvallisuus
  Tšekki painottaa EU:n energiavarmuuteen liittyviä kysymyksiä sekä REPowerEU-suunnitelman  nopeutettua täytäntöönpanoa. EU:n on katkaistava riippuvuutensa Venäjän kaasusta, öljystä ja kivihiilestä, ja tätä varten on panostettava energialähteiden monipuolistamiseen, energian säästämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja vähäpäästöisiin ja uusiutuviin energialähteisiin.
 3. Euroopan puolustusvalmiuksien ja kyberavaruuden turvallisuuden vahvistaminen
  Maailmanlaajuisen epävakauden kasvaessa, Tšekki keskittyy turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien vahvistamiseen erityisesti yhteistyössä Naton kanssa. Se tukee erityisesti strategisen kompassin keskeisten aiheiden toteuttamista ja painottaa erityisesti kyberturvallisuutta.
 4. Euroopan talouden strategisen sietokyvyn parantaminen
  Ruuan ja muiden hyödykkeiden toimitusketjuihin on paneuduttava yksityiskohtaisesti, jotta niiden sietokykyä pystytään vahvistamaan. Myös eurooppalaisille yrityksille on turvattava strategisten raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus erityisesti aloilla, jotka ovat olennaisia vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä.
 5. Demokraattisten instituutioiden sietokyvyn vahvistaminen
  Tšekki aikoo keskittyä vahvistamaan sellaisten instituutioiden sietokykyä, joilla on merkittävä vaikutus demokratian ja oikeusvaltion arvojen säilyttämiseen ja kehittämiseen EU:ssa. Näitä ovat esimerkiksi poliittisten puolueiden avoin rahoitus, joukkotiedotusvälineiden riippumattomuus ja avoin vuoropuhelu kansalaisten kanssa.

Tarkempi ohjelma ja prioriteetit löytyvät puheenjohtajuuskauden virallisilta verkkosivuilta. Tšekin puheenjohtajuuskausi jatkuu vuoden loppuun, minkä jälkeen vuorossa on Ruotsi.

Asiasanat: