Eurooppalaisen liikennepolitiikan päätapahtuma Connecting Europe Days järjestettiin Ranskan Lyonissa 28.–30.6. Tunnin juna oli hienosti esillä tapahtumassa, ja saatiinpa tilaisuuden aikana myös erinomaisia rahoitusuutisia.

Connecting Europe Days, entiseltä nimeltään TEN-T Days, on komission liikennepääosaston noin joka toinen vuosi järjestämä eurooppalaisen liikennepolitiikan päätapahtuma. Tällä kertaa tapahtuma järjestettiin Lyonissa Ranskan puheenjohtajuuskauden viime metreillä. Tapahtuma kokoaa perinteisesti yhteen jäsenmaiden ministeriöiden sekä komission virkamiehiä, teollisuuden edustajia, liikennealan asiantuntijoita sekä muita sidosryhmiä. Lyonin tapahtumassa oli mukana noin 2000 osallistujaa.

Tämän vuoden teemana oli kestävä, älykäs ja resilientti liikkuminen – ”Sustainable, Smart and Resilient Mobility”. Liikennesektori vastaa yli neljänneksestä Euroopan kasvihuonepäästöistä. Se on myös ainoa sektori, joka ei ole kyennyt vähentämään hiilidioksidipäästöjään, vaan päästöt ovat päinvastoin kasvaneet 20-30 %:lla vuoden 1990 tasosta. Tieliikenne vastaa lähes 75 %:sta liikennesektorin kasvihuonepäästöistä sekä energiankulutuksesta. Siksi vähäpäästöiset liikennemuodot, kuten raideliikenne, ovat EU:n liikennepolitiikan keskiössä.

Tapahtuman keskeisiä puheenaiheita olivat myös komission viime joulukuussa antama TEN-T-asetusehdotus sekä Fit-For-55-ilmastopaketti, jossa puututaan mm. myös ajoneuvojen päästöihin. Tapetilla oli luonnollisesti myös Ukrainan sodan seuraukset koko Euroopan liikenteeseen mm. ruokaturvan, rajaylitysten sujuvuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden kannalta. EU tuleekin tulevina vuosina satsaamaan entistä enemmän sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseen. Ukrainan liikenneinfran tilanteesta oli kertomassa maan infrastruktuuriministeri Oleksandr Kubrakov.

Tunnin junalle 23 miljoonaa euroa EU-rahoitusta

Liikennekomissaari Adina-Ioana Valean julkisti puolestaan ensimmäisen CEF-rahoitushaun tulokset. Turun tunnin junan osalta saatiin iloisia uutisia, kun Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamiseen ja Turun ratapihan parannustöihin myönnettiin lähes 23 miljoonaa euroa CEF-rahoitusta. Parannustöiden tavoitteena on mahdollistaa Helsinki–Turku-välin nopean junayhteyden aiheuttama merkittävä henkilöliikenteen kasvu, sen yhteensovittaminen tavaraliikenteen kanssa sekä edesauttaa lähiliikenteen kehittämistä Turun seudulla.

Kaikkiaan 135 eurooppalaiselle liikennehankkeelle myönnettiin yhteensä 5,4 miljardia euroa EU-rahoitusta. 80 % rahoituksesta kohdistui rautatie- ja sisävesiliikenteeseen, jotka ovat komission kärkiä liikennesektorin viherryttämiseksi.

Tunnin juna oli muutenkin hyvin esillä Connecting Europe Days -tapahtumassa. Tunnin junan suunnitteluyhtiön toimitusjohtaja Pekka Ottavainen kertoi Skandinavia–Välimeri-ydinverkkokäytävän kokouksessa hankkeen etenemisestä. Tavoitteena on saada ratasuunnitelmat hyväksytyiksi vuoteen 2025 mennessä, jolloin myös uuden nopean rataosuuden rakentaminen voisi alkaa. Valmista voisi olla jo 2030-luvun alkupuolella. Ottavainen korosti myös tunnin junan merkitystä länsiyhteyden vahvistamisessa. Hanketta esiteltiin myös Skandinavia–Välimeri-käytävän koordinaattorille Pat Coxille sekä laajemmalle yleisölle ScandriaAlliancen ständillä.

Asiasanat: