Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:
Parlamentissa on viikolla 28 valiokuntien kokouksia.

 • Fit for 55: keskustelu jäsenvaltioiden kanssa
  Puheenjohtajavaltio Tšekin on määrä aloittaa neuvottelut EU:n päästökauppajärjestelmästä (ETS) ja hiilirajojen mukauttamismekanismista (CBAM) sen jälkeen, kun parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat kannoistaan kesäkuussa. (maanantai)
 • Fit for 55
  Mepit äänestävät EU:n tavoitteista uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. (keskiviikko)
 • Maailmanlaajuinen metsien hävittäminen
  Mepit äänestävät lainsäädäntöehdotuksista, joiden avulla voidaan pysäyttää maailmanlaajuinen metsien häviäminen, joka on keskeinen tekijä ilmaston lämpenemisessä. Uusi laki tekee yrityksille pakolliseksi todentaa (ns. ”due diligence”), että EU:ssa myytävät tavarat eivät edistä EU:n ulkopuolisten metsien tuhoamista. (tiistai)
 • Kulutusluottojen suoja
  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojakomitea äänestää EU:n online-sääntöjen päivittämisestä, jotka suojaavat kuluttajia ylivelkaantumiselta esimerkiksi lainojen, sekkiluottojen ja luottokorttien seurauksena. (tiistai)
 • NATO
  Ulkoasiainvaliokunta, turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta sekä suhteista Natoon vastaava valtuuskunta keskustelevat EU:n ja Naton yhteistyöstä sekä 28.–30. kesäkuuta pidetyn Nato-huippukokouksen tuloksista pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. (keskiviikko)
 • Ukrainasta pakenevien naisten oikeudet
  Mepit keskustelevat kansallisten parlamentaarikkojen kanssa sotaa pakenevien ukrainalaisten naisten oikeuksista, erityisesti vastaanotto-olosuhteista. Lisäksi aiheina ovat sosiaaliturva, työmarkkinat, asuminen, lastenhoito ja koulutus. (tiistai)
 • Tutkimus EU:n kansalaisten mediatottumuksista ja näkemyksistä
  Parlamentti julkaisee eurobarometri-kyselyn EU:n kansalaisten mediatottumuksista, heidän luottamuksestaan eri tiedotusvälineisiin sekä asenteista disinformaation uhkaan. (tiistai)
   

Valiokuntien kokoukset:

 • Budjettivaliokunta 11.7.
  Asialistalla on mm. unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen muuttaminen.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 11.–12.7.
  Asialistalla on mm. neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman esittely sekä keskustelua kestävästä hiilen kierrosta ja YK:n ilmastokokouksesta (COP27).
 • Liikenne- ja matkailuvaliokunta 11.-12.7.
  Asialistalla on mm. liikenteen tulevaisuutta elpymissuunnitelman yhteydessä koskevan tutkimuksen esittely, tekoälyä koskevat yhdenmukaistetut säännöt (tekoälysäädös) sekä komission alustus sen merten aluesuunnittelua koskevan direktiivin täytäntöönpanosta.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ja Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 12.7.
  Asialistalla on uusi eurooppalainen Bauhaus.
 • Aluekehitysvaliokunta 12.7.
  Asialistalla on mm. kahdeksas koheesiokertomus, monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 vahvistaminen sekä neuvoston puheenjohtajakauden ohjelman esittely.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 13.7.
  Asialistalla on mm. keskustelua ystävyyskaupunkitoiminnasta sekä opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilutoiminnan covid-19-sulkutoimien vaikutuksista lapsiin ja nuoriin.
 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 13.-14.7.
  Asialistalla on keskustelua mm. toimenpiteistä yhteisen kyberturvatason varmistamiseksi, energiatehokkuudesta, päivitetystä teollisuusstrategian täytäntöönpanosta sekä unionin yleisestä talousarviosta vuodelle 2023. Lisäksi torstaina perustetaan vuoteen 2030 ulottuva ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelma.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 13.7.

Asialistalla on:

 • Vuoden 2022 oikeusvaltiokertomus

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Tšekin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Euroryhmä 11.7.
  Asialistalla on keskustelua mm. julkisen talouden tilanteesta koko euroalueella ja finanssipolitiikan suuntauksista vuonna 2023, digitaalisesta eurosta ja sen mahdollisista vaikutuksista ahoitusjärjestelmään ja käteisen käyttöön sekä Kroatian liittymisestä euroalueeseen.
 • Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 12.7.
  Asialistalla on mm. euron käyttöönotto Kroatiassa, neuvoston tuoreen puheenjohtajamaan Tšekin työohjelman esittely sekä keskustelua EU:n talouden elpymisestä ja vuoden 2022 eurooppalaisesta ohjausjaksosta.
 • EU:n ja Montenegron vakautus- ja assosiaationeuvosto 14.7.
  Asialistalla on keskustelua mm. liittymisstrategiasta erityisesti komission Montenegro-kertomuksen 2021 pohjalta. Lisäksi osallistujat keskustelevat Montenegron ja Länsi-Balkanin viimeaikaisista tapahtumista.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • COTER-valiokunnan kokous ja konferenssi 11.–12.7.
  Konferenssissa keskustellaan mm. investoinneista hiilestä irtautumiseen ja joukkoliikenteen nykyaikaistamisesta. Tiistaina ohjelmassa on keskusteluja TEN-T-verkosta, koheesioraportista sekä EU:n uudesta kaupunkiliikennekehyksestä.
 • ENVE-valiokunnan kokous ja konferenssi 15.7.
  Tilaisuuksissa keskustellaan mm. EU:n energiapaketista, alueiden ja kaupunkien tuomisesta osaksi COP27 -kokousta sekä EU:n kestäviä ja kierrätettäviä tekstiilejä koskevasta strategiasta.