Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko, European Week of Regions and Cities, on jälleen täällä! Tällä kertaa EURegionsWeek-viikko järjestetään 10.–13.10. hybridimuotoisena. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin on nyt auki. Brysselissä järjestettävät fyysiset tilaisuudet menivät täyteen ennätysvauhtia, mutta ei hätää – kaikkia tilaisuuksia on mahdollista seurata myös etäyhteyksien välityksellä. Eurooppa-toimisto on mukana kahdessa liikenneaiheisessa tilaisuudessa, tule mukaan kuulolle!

Lue lisää

  • EURegionsWeek-viikon kotisivu. Pääset ilmoittautumaan tapahtumaan painamalla sivun oikealla laidalla olevaa ilmoittautumispainiketta.

  • Online-tapahtumien ohjelma.

Kahden koronavuoden tauon jälkeen Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko järjestetään tänä vuonna osittain fyysisinä tilaisuuksina, osittain pelkästään online-tilaisuuksina. Kaikkia tilaisuuksia on kuitenkin mahdollista seurata etäyhteyksien välityksellä. Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen tapahtuman kotisivuilla.

Eurooppa-toimisto on mukana teemaviikolla kahdella liikenneaiheisella tilaisuudella, joista toinen käsittelee ns. kaupunkisolmukohtien merkitystä aluekehityksessä ja toinen nuoren sukupolven tarpeisiin vastaavaa tulevaisuuden kestävää kaupunkiliikkumista. Harmittavasti tilaisuudet osuvat päällekkäin, eli kumpikin tilaisuus järjestetään tiistaina 11.10. klo 12.30–14.00 Suomen aikaa. Tilaisuuksia voi onneksi katsoa myös jälkikäteen, joten päällekkäisyys ei haittaa.

Urban nodes – accelerators of sustainable and balanced regional development

Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento on mukana ScandriaAlliancen jäsenalueiden yhteisessä tilaisuudessa, jonka otsikkona on Urban nodes – accelerators of sustainable and balanced regional development?. Kaupunkialueiden kestävät, tulevaisuuteen luotaavat liikenneratkaisut ovat keskeisessä asemassa koko eurooppalaisen liikennejärjestelmän kannalta. Kaupunkisolmukohdissa tehtävät liikenneratkaisut eivät ole tärkeitä ainoastaan paikallisella tasolla (kaupunkien toimivat liikenneyhteydet), vaan myös laajemmin alueellisesti (tasapainoisen aluekehityksen takaaminen kaupunkialueiden ja maaseudun välillä), kansallisesti (sujuvat yhteydet eri kaupunkien välillä) kuin laajemmin Euroopan tasolla (eri maiden väliset yhteydet ja pullonkaulojen vältäminen). ScandriaAlliancen tilaisuudessa keskitytään siihen, kuinka kaupungit ja alueet voivat käyttää EU:n TEN-T-politiikkaa kaupunkien ja maaseudun välisten kestävien kumppanuuksien rakentamiseen vihreää siirtymää tukevalla tavalla.

Mikä ihmeen kaupunkisolmukohta?

Kaupunkisolmukohdilla (urban nodes) on tärkeä rooli Euroopan laajuisessa liikenneverkossa (TEN-T), sillä ne toimivat liikennevirtojen lähtöpaikkana tai lopullisena määräpaikkana niin matkustajien kuin tavaroiden osalta ja ne ovat myös siirtymäkohtia eri liikennemuotojen välillä (ns. multimodaalisuus). Tämän takia on varmistettava, että kaupunkisolmukohtien haasteet kapasiteettien osalta tai riittämättömät yhteydet laajempaan eurooppalaiseen liikenneverkkoon eivät muodosta pullonkauloja eurooppalaisessa liikennejärjestelmässä. Komissio on uudessa TEN-T-asetusehdotuksessaan esittänyt kaupunkisolmukohtien lukumäärän lisäämistä nykyisestä 88:sta 426:een, eli kaikkiin yli 100.000 asukkaan kaupunkeihin. Varsinais-Suomessa Turku on ainoa eurooppalainen kaupunkisolmukohta.

Youth engagement in the green transition – youth and mobility

Turun kaupungin projektipäällikkö Stella Aaltonen osallistuu panelistina Île-de-Francen, Berliinin, Stavangerin sekä POLIS- ja ERRIN-verkostojen kanssa järjestettävään ”Youth engagement in the green transition – youth and mobility” -tilaisuuteen.

Yksi suurimmista haasteista hiilineutraalien kaupunkien saavuttamisessa on liikenteen päästöjen vähentäminen. Jotta liikennejärjestelmistä ja liikkumisen palveluista saadaan aidosti kestäviä ja tulevien sukupolvien tarpeisiin vastaavia, nuoret on otettava päätöksenteon ja suunnittelun keskiöön. Hybridinä järjestettävässä tilaisuudessa EU-instituutioiden, kaupunkien ja nuorten edustajat keskustelevat, minkälaista tulevaisuuden kaupunkiliikkumisen tulisi olla ja miten nuoret voidaan ottaa paremmin mukaan jo suunnitteluvaiheessa.