Digitaalinen Eurooppa -ohjelma rahoittaa digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologioiden käyttöönottoa. Kolmannella hakukierroksella tuetaan mm. smart communities -data-avaruuden käyttöönottoa sekä edistyneiden digitaalitaitojen koulutusohjelmia.

Haussa suunnataan rahoitusta:

  • data-avaruuksiin (smart communities, mobility, manufacturing, media),
  • eurooppalaisen tekoälyalustan kehittämiseen ja käyttöönottoon,
  • cloud-to-edge-infrastruktuuriin sekä
  • erikoistuneisiin koulutusohjelmiin digitaalitekniikan alalla.

Hakujen määräaika on 24.1.2023.

Uusi haku on myös avoinna eurooppalaisille digitaalisille innovaatiokeskittymille (European Digital Innovation hubs. Ympäri Eurooppaa sijaitsevat keskukset tukevat yksityisiä yrityksiä, ml. pk-yritykset ja start-up-yritykset, sekä julkista sektoria digitalisaatiossa. Haun määräaika on 16.11.2022.

Hakupyynnöt ovat avoimia yrityksille, julkishallinnolle ja muille tahoille EU:n jäsenvaltioista, EFTA/ETA-maista ja assosioituneista maista.