Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) vuoden 2022 hakujen teemat liittyvät merialan osaamiseen sekä merialueyhteistyöhön. Haku avautui 13.10. ja se sulkeutuu 31.1.2023. Infopäivä järjestetään 24.11. – ilmoittaudu mukaan ennen 16.11.

Blue careers for a sustainable blue economy -haku

 • Tavoite: seuraavan sukupolven merialan osaamisen ja taitojen kehittäminen sekä merialan houkuttelevuuden lisääminen kestävän sinisen talouden edistämiseksi
 • Tuetaan innovatiivisia yhteistyöhankkeita, jotka tuovat yhteen sinisen talouden teollisuuden ja merenkulkualan koulutus-/akateemiset laitokset ja/tai ammatillisen koulutuksen tarjoajat.
 • Haun kokonaisbudjetti: 7,5 milj. euroa
 • EU-rahoitusosuus: 80 %
 • Lisätietoja täältä

Regional flagships projects supporting sustainable blue economy in EU sea basins –haku

 • Haussa keskitytään EU:n merialueyhteistyöhön Atlantin, Mustanmeren, Välimeren sekä Itämeren alueella ja EU:n syrjäisimmillä alueilla.
 • Haun kokonaisbudjetti: 7,6 milj. euroa
 • EU-rahoitusosuus: 80 % (syrjäisimpien alueiden haun osalta 85 %)
 • Haun eri kokonaisuudet merialueittain:
 1. Atlantti: kalastustoiminnan monipuolistaminen (2 milj. euroa)
 2. Mustameri: meren pilaantumiseen varautuminen (0,6 milj. euroa)
 3. Välimeri: kestävän liikenteen ja satamien edistäminen (2,4 milj. euroa)
 4. Välimeri: meriklusterien edistäminen kestävän sinisen talouden innovatiivisena mahdollistajana (1 milj. euroa)
 5. Syrjäiset alueet: kestävän meri- ja rannikkomatkailun edistäminen (1 milj. euroa)
 6. Itämeri: uudistavan valtameriviljelyn edistäminen (0,6 milj. euroa)

Lisätietoja hausta sekä 24.11. järjestettävän infopäivän ilmoittautumislinkki: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/emfaf-2022-info-day-2022-11-24_en.