Varsinais-Suomen liiton nuorten vaikuttajakoulu vieraili Brysselissä 27.–28.10. Matka järjestettiin Euroopan nuorten teemavuoden kunniaksi. Vierailun teemana oli EU-vaikuttaminen ja vaikuttamisviestintä.

Varsinais-Suomen liiton järjestämä vaikuttajakoulun tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Vaikuttajakoulu on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille, vastavalmistuneille tai juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille nuorille. Osallistujat tutustuvat yhden lukuvuoden aikana erilaisiin vaikuttajatahoihin, vaikuttamisen keinoihin ja tuloksiin. Varsinais-Suomen vaikuttajakoulu järjestetään tänä vuonna kuudetta kertaa.

EU:n nuorten teemavuoden kunniaksi vaikuttajakoululaiset pääsivät ensi kertaa tutustumaan EU-päätöksentekoon Brysseliin komission Suomen edustuston tukemalla matkalla. Kaksipäiväisen vierailunsa aikana vaikuttajakoulun osallistujat tutustuivat mm. komission ja parlamentin työhön. Nuorten teemavuoden lisäksi vaikuttajakoululaiset saivat kuulla komission roolista EU-politiikan toimeenpanijana sekä nykyisen komission prioriteeteista ja haasteista. Myös MEP-avustajan työ tuli tutuksi Minna Mannisen (Ville Niinistön avustaja) ja Janika Takatalon (Henna Virkkusen avustaja) toimesta. Ryhmä pääsi myös tutustumaan vaikuttajaviestintään ja edunvalvontaan Meta (Facebook) -vierailulla, jossa EU-edunvalvontajohtaja Aura Salla kertoi työstään. Lisäksi alueellinen edunvalvonta ja aluetoimistojen rooli tulivat tutuksi Eurooppa-toimiston visiitin myötä.

Vierailuun osallistuneet Eemeli Tuominen, Stefan Lobko, Lindor Bytyqi ja Yasmin Baasousi kertoivat Brysselin vierailun avartaneen heidän kuvaansa EU:sta ja siitä vaikuttamistyöstä, jota EU:ssa tehdään. Vierailu osoitti konkreettisesti myös EU-kentän moniulotteisuuden. Koulukirjoista tuttujen parlamentin, komission ja neuvoston lisäksi EU:n päätöksentekoon vaikuttavat esimerkiksi aluetoimistot ja muut verkostot, joista ei välttämättä ollut aiemmin kuullutkaan. Nuoret totesivat myös, että Suomessa EU:n päätökset esitellään usein ns. valmiina, eikä valmistelutyöstä välttämättä saa mediassa hirveästi tietoa. Vierailu auttoikin heitä hahmottamaan miten eri direktiivit ja säädökset muotoutuvat ja miten niihin voi vaikuttaa päätöksentekoprosessin eri vaiheissa.

Päivät olivat tiiviitä, joten kaiken uuden opitun sulatteluun menee aikaa. Vaikuttajakoululaisten yhteinen näkemys oli kuitenkin, että heillä on vierailun myötä parempi käsitys siitä, miten EU:n päätöksentekoprosessi toimii käytännössä. Lisäksi vierailu osoitti miten monipuoliset urapolut voivat viedä EU-asioiden pariin. Myös EU-uramahdollisuuksien paljous oli nuorille positiivinen yllätys. Voikin olla, että osa vaikuttajakoululaisista löytää itsensä työskentelemästä EU-aiheiden parissa tulevaisuudessa, jos ei ihan Brysselissä niin ehkä Suomesta käsin.