Vuosittainen European Week of Regions and Cities -tapahtuma järjestetiin tänä vuonna 20:nnen kerran. Lokakuinen tapahtuma kokosi tänä vuonna yhteen lähes 1.300 puhujaa sekä 2.000 osallistujaa paikan päälle ja 20.000 osallistujaa etäyhteyksien äärelle.

 

 

European Week of Regions and Cities -tapahtuman kattoteemana oli Euroopan koheesion uudet haasteet. Myös nuorison teemavuosi näkyi vahvasti ohjelmassa. Turku ja Varsinais-Suomi olivat mukana kahdessa liikenneaiheisessa keskustelussa.

Kaupunkisolmukohtien merkitys kestävässä aluekehityksessä 

Kaupunkisolmukohtien (urban nodes) kasvava merkitys sujuvien Euroopan laajuisten liikenneyhteyksien kannalta on tunnustettu tulevassa TEN-T-asetuksessa. Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento osallistui Scandria Alliancen ja sen jäsenalueiden järjestämään paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin kaupunkisolmukohtien liikenneratkaisujen merkitystä kestävän aluekehityksen, kaupunki-maaseutukumppanuuksien ja vihreän siirtymän kannalta. Kaupunkien ja alueiden rajat ylittävä yhteistyö on avainasemassa tässä suhteessa.

Paneelikeskustelun tärkeimpiä viestejä olivat:

  • Kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikenneratkaisujen tulee ennen kaikkea perustua paikallisiin olosuhteisiin, ratkaisuja ei voida sellaisenaan kopioida alueelta toiselle. Rajat ylittävä yhteistyö, verkostot sekä eurooppalaiset yhteishankkeet ovat kuitenkin tärkeitä yhteisen oppimisen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen kannalta.
  • Ympäristön ja ilmaston kannalta kestävän liikenneverkon rakentaminen on monimutkaista ja se edellyttää laajaa yhteistyötä eri paikallis- ja aluetason toimijoiden kesken. Lisäksi paikallis- ja aluestrategioiden tulee olla linjassa kansallisen ja EU-tason strategioiden kanssa.
  • Kaupunkisolmut tulee määritellä laajemmin siten, että ne kattavat toiminnallisen kaupunkialueen (functional urban area). Toiminnallinen kaupunkialue on tärkeä väline tasapainoisen ja kestävän aluekehityksen kannalta. Rakenteelliset erot sekä erot kuntien koossa hankaloittavat usein yhteistyötä, joten hyvän yhteistyön saavuttamiseksi tarvitaan niin virallisia kuin epävirallisia yhteistyömuotoja.

Heikki toi puheenvuoroissaan esiin Föliä hyvänä esimerkkinä kuntien välisestä yhteistyömallista. Toisaalta paikallisjunamallin edistäminen on tuonut esiin hallinnollisen haasteen järjestämisvaltuudet omaavan organisaation puuttuessa.

Tilaisuuden tallenne löytyy täältä: https://vimeo.com/759136914.

Lue lisää tilaisuudesta Scandria Alliancen sivuilta

Nuorten ääni kuuluviin hiilineutraalien kaupunkien ja kestävien liikennejärjestelmien saavuttamiseksi

Turun kaupungin projektipäällikkö Stella Aaltonen osallistui panelistina Turun, Île-de-Francen, Berliinin ja Stavangerin EU-toimistojen sekä POLIS- ja ERRIN-verkostojen kanssa järjestettävään ”Youth engagement in the green transition” -tilaisuuteen.

Vuosi 2022 on EU:n nuorten teemavuosi. Tilaisuudessa Euroopan komission, kaupunkien, startupien ja nuorten edustajat pohtivat, kuinka nuoret pääsisivät paremmin vaikuttamaan kestävien liikennejärjestelmien kehittämiseen ja kuinka tulevaisuuden liikennejärjestelmät vastaisivat parhaiten uuden sukupolven tarpeisiin. 

Stella kertoi Turun kunnianhimoisesta ilmastosuunnitelmasta, kestävän liikkumisen tavoitteista sekä eri keinoista, joilla kaupunki osallistaa nuoria kestäviin valintoihin ja mukaan päätöksentekoon.

Lue lisää ERRINin uutisesta (13.10.). 

Tilaisuuden tallenne löytyy täältä: https://vimeo.com/759140612.