Aluekehitysrahaston alaisella URBACT IV-ohjelmalla rahoitetaan kaupunkien yhteistyöverkostoja, joissa kehitetään ratkaisuja kuntien ja kaupunkialueiden yhteisiin haasteisiin. Tammikuussa avautuvassa haussa painotetaan hankkeita, joissa otetaan huomioon vihreä kehitys, sukupuolten tasa-arvo ja digitaalisuus.

URBACT IV-ohjelman tavoitteena on kehittää kaupunkien välistä yhteistyötä, edistää kestävää kehitystä ja parantaa kaupunkien hallintoa.

Entiseen tapaan ohjelma rahoittaa ”Action Planning” –verkostoja . Verkostojen tulee koostua 8–10 eri kokoisista kunnista ja kaupungeista, jotka sijaitsevat eri jäsenmaissa ja erilaisilla alueilla. Tavoitteena on, että verkostot pyrkivät 2,5 vuoden hankkeen aikana ratkaisemaan verkoston kaupunkeja koskevan haasteen ta kehittävät ratkaisuja johonkin tiettyyn teemaan liittyen. Tärkeää on, että hankkeen teema on koko verkostolle merkityksellinen. Lisäksi hankkeissa tulee ottaa huomioon erityisesi kolme poikkileikkaavaa teemaa: vihreä kehitys, sukupuolten tasa-arvo ja digitaalisuus.

Hakuun voi valmistautua käyttämällä URBACT-ohjelman kumppanihaku-työkalua. Työkalun avulla voit etsiä mahdollisia kumppaneita tai julkaista oman hankeideasi.  Lisätietoa seuraavasta hausta ja ohjelmasta löytyy URBACT IV-ohjelman verkkosivuilta.

Hanke-esimerkki: Space4People

Viime rahoituskaudella Turun kaupunki oli mukana Space4People -verkostossa, jossa kehitettiin kaupunkien kävelyolosuhteita, kestävää liikkumista ja julkisten tilojen laatua. Lue lisää täältä.