Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien ja ryhmien kokouksia.  

 • Paristot
  Parlamentti ja neuvosto neuvottelevat EU:n paristojen suunnitteluun, valmistukseen ja jätteenkäsittelyyn liittyvästä lainsäädännöstä. Uudet EU-säännökset edistäisivät EU:n siirtymistä kiertotalouteen, parantaisi EU:n strategista autonomiaa ja lisäisi EU:n kilpailukykyä. (perjantai)
 • Metsäkato
  Mepit ja neuvosto yrittävät päästä yhteisymmärrykseen metsäkatoa käsittelevän asetuksen muodosta. Asetuksessa säädetään yritysvastuun tiukentamisesta. Säädöksen mukaan yritysten tulee varmistaa, ettei EU-alueella myytävät tuotteet ole valmistettu metsäkatoalueilla. (maanantai)
 • COVID-19 pandemian sosioekonomiset vaikutukset lapsiin
  COVID-19-pandemiasta saatuja kokemuksia ja suosituksia tulevaisuutta varten käsittelevän erityisvaliokunnan odotetaan keskustelevan pandemian vaikutuksista nuorten ja lasten mielenterveyteen. Lisäksi valiokunta käsittelee koulusulkuja, etäopiskelua, muita heikommassa asemassa olevien nuorten asemaa, lasten oikeuksia ja rokotekäytäntöjä. (torstai)
 • Nuorten teemavuoden päätöstapahtuma
  Nuorten teemavuoden päätöstapahtuma järjestetään parlamentissa. Tapahtumaan osallistuu noin 700 osallistujaa nuorista meppeihin. (tiistai)
 • Täysistunnon valmistelu
  Mepit ja poliittiset ryhmät valmistautuvat 12.–15.12. järjestettävään täysistuntoon, jolloin Saharov-palkinto jaetaan ukrainan kansan edustajille. Käsittelyssä on lisäksi mm. seuraava EU:n huippukokous, uusiutuvien energialaitosten käyttöönoton nopeuttaminen, COp27-kokouksen tulosten arviointi. (maanantaista perjantaihin)

Valiokuntien kokoukset:

 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 5.12.
  Asialistalla on mm. rakennusmateriaalin markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden valiokunta 5.12.  
  Asialistalla on mm. tiedonvaihtoa Euroopan tulevaisuuskonferenssin edustajien kanssa ja yhteiskokous talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  Asialistalla on mm. julkinen kuuleminen koulujen taideopetuksen parhaista käytännöistä.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 30.11.

Asialistalla on mm.:

 • Arvonlisävero digitaalisella aikakaudella
 • Pääomamarkkinoiden vahvistaminen
 • Tasa-arvoon liittyvä kokonaisuus

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Tšekin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto 5.12 & 6.12.
  Asialistalla on mm. TEN-T asetus ja sisävesiliikenne (5.12.) sekä tekoälysäädös ja sähköinen tunnistaminen (6.12.).
 • Talous- ja raha-asioiden neuvosto 6.12.
  Asialistalla on mm. talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu ja eurooppalainen ohjausjakso 2023.
 • Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 8.–9.12.
  Asialistalla on mm. Schengen-alue sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasiat.
 • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 8.12.
  Asialistalla on mm. alustatyö ja asbesti sekä eurooppalainen hoito- ja hoivastrategia.
 • Maatalous- ja kalastusneuvosto 11.–12.12.
  Asialistalla on mm. vuoden 2023 kalastusmahdollisuudet ja markkinatilanne.  

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Fit for Future -verkoston kokous 5.12.
  Asialistalla on mm. kannanottojen hyväksyminen vuoden 2022 työohjelmassa listattuihin aiheisiin liittyen.
 • EUREGHA:n & WHO:n terveysverkoston konferenssi 5.12.
  Konferenssin aiheena on alueiden rooli tulevaisuuden terveysjärjestelmissä.
 • YK:n biodiversiteetin konferenssi (COP15) 7.12.
  AK edustaa alueita ja kuntia YK:n Montrealissa järjestettävässä konferenssissa.
 • ”Territorial Dimension and Integrated Territorial Instruments” -seminaari 7.12.
  Tšekin alueiden ja yhteisöjen liiton järjestämä tilaisuus käsittelee koheesiopolitiikan tulevaisuutta.
 • 15. ENVE-valiokunnan kokous
  Kokouksen aiheena on EU:n asettamat luonnon ennallistamiseen liittyvät tavoitteet.