Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2022 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentissa on tällä viikolla täysistuntoviikko.  

 • Saharov-palkinnon jakaminen
  Vuoden 2023 Saharov-palkinto jaetaan keskiviikkona Ukrainan kansalle. Ukrainan presidentti Zelenskyyin odotetaan vastaanottavan palkinnon Ukrainan kansan puolesta etäyhteydellä. (keskiviikko)
 • Eurooppa-neuvoston kokous
  Mepit tapaavat komissiota ja neuvostoa ennakoiden EU:n huippukokousta, jonka pääteemoihin lukeutuvat mm. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi ja turvallisuusasiat. (keskiviikko)
 • EU:n vastaus USA:n markkinoita vääristäviin verohuojennuksiin
  Mepit tiedustelevat komissiolta ja neuvostolta, miten EU aikoo reagoida USA:n markkinoita vääristäviin verohuojennuksiin. (keskiviikko)
 • Venäjän sota Ukrainassa/Holodomor
  Mepit keskustelevat Ukrainan humanitaarisesta tilanteesta ja Holodomorista, josta on kulunut nyt 90 vuotta. Holodomor oli Neuvostoliiton määräämä nälänhätä, joka tappoi miljoonia ukrainalaisia vuosien 1932 ja 1933 välillä. (torstai)
 • Uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttaminen
  Mepit äänestävät uudesta laista, jonka myötä uusiutuvan energian tuotantolaitosten käyttöönottoa voidaan nopeuttaa. (tiistai, keskiviikko)
 • Slovenian pääministeri Golobin ”This is Europe” -puheenvuoro
  Slovenian pääministeri Robert Golob pitää puheenvuoron parlamentissa osana ”This is Europe” -teemakeskustelua. Puhetta seuraa poliittisten ryhmien keskustelu. ”This is Europe” -teemakeskusteluissa käsitellään EU:n tulevaisuuden suuntaa. (tiistai)
 • Fit for 55
  Parlamentti ja neuvosto neuvottelevat Fit for 55 -paketin kolmesta lakialoitteesta. Nämä ovat hiilirajamekanismi, sosiaalinen ilmastorahasto ja päästökauppajärjestelmän reformi. (maanantai, sunnuntai, lauantai)
 • Naisten ja miesten välinen palkkakuilu
  Mepit neuvottelevat neuvoston kanssa lainsäädännöstä, jonka mukaan samasta työstä tulee maksaa sama palkka. Lainsäädäntö velvoittaisi yhtiötä paljastamaan tietoja, joiden avulla palkkojen vertailu olisi helpompaa ja olemassa olevat palkkakuilut tulisivat näkyviksi. (torstai)
 • EU:n elpyminen/turvallinen ja vihreä energia
  Parlamentti ja neuvosto neuvottelevat myös REPowerEU-suunnitelmaan liittyvästä aloitteesta. Aloite velvoittaisi jäsenmaita sisällyttämään energiansäästöön, puhtaamman energian tuotannon lisäämiseen sekä energiatuotannon monipuolistamiseen liittyviä toimenpiteitä elpymis- ja palautumissuunnitelmiin. (tiistai)
 • Eurobarometri-tutkimus
  Parlamentti julkistaa ensimmäiset tulokset viimeisimmistä Eurobarometri-tutkimuksesta, joka suoritettiin syksyllä 2022. Tutkimuksen aiheena on kansan mielipiteet liittyen Ukrainalle suunnattuun tukitoimenpiteisiin.

Valiokuntien kokoukset:

Tällä viikolla ei ole valiokuntien kokouksia.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 13.12.

Asialistalla on mm.:

 • Ihmiskaupan torjunta
 • Liikenteenharjoittajan velvollisuus jakaa matkustajien ennakkotietoja

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Tšekin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Maatalous- ja kalaneuvosto 11.–12.12.
  Asialistalla on mm. vuoden 2023 kalastusoikeudet, maatalouden markkinatilanne, YMP:n strategiasuunnitelmat ja eläinten hyvinvointi.
 • Ulkoasiainneuvosto 12.12.
  Asialistalla on mm. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaa ja Iranin tilanne.
 • Yleisten asioiden neuvosto 13.12.
  Asialistalla on mm. poliittisen mainonnan läpinäkyvyys ja kohdentaminen, joulukuun Eurooppa-neuvosto ja laajentuminen sekä vakautus- ja assosiaatioprosessi.
 • Ylimääräinen liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (energia) 13.12.
  Asialistalla on ehdotus neuvoston asetukseksi väliaikaisesta kaasumarkkinoiden korjausmekanismista.  
 • Eurooppa-neuvosto 15.12.
  Asialistalla on mm. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energia ja talous sekä turvallisuus ja puolustus.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • 15. SEDEC-valiokunnan kokous 12.12.
  Kokouksen aiheena on komission vuoden 2023 työohjelman sosiaalipolitiikkaan, koulutukseen, työllisyyteen, tutkimukseen ja kulttuuriin liittyvät kirjaukset.
 • Saasteettomuuden tavoite: sidosryhmien konferenssi 14.12.
  Konferenssissa käsitellään komission saasteettomuustavoitetta terveyden, luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden näkökulmista.