Uuden eurooppalaisen Bauhausin arvoja ‒ kestävyyttä, osallisuutta sekä esteettisyyttä ‒ edistäviä hankkeita ja ideoita palkitaan Euroopan laajuisessa Bauhaus-kilpailussa. Hae mukaan kilpailuun 31.1.2023 mennessä!

Lue lisää

 • Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailun kotisivut
 • Uusi Eurooppalainen Bauhaus -kilpailun hakuopas

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite linkittää luovuuden, rakennetun ympäristön ja Euroopan vihreän kehityksen. Aloitteen tavoitteena on kehittää rakennettuja elinympäristöjä kestävyyden, osallisuuden ja esteettisyyden arvojen mukaisesti.

Kolmatta kertaa järjestettävässä kilpailussa palkitaan malliesimerkkejä Bauhausin tavoitteita edistävistä jo toteutetuista hankkeista sekä ideoista. Palkintoja myönnetään tänä vuonna yhteensä 15, joista kolme valitaan yleisöäänestyksellä. Kisaan voivat hakea mukaan EU:n jäsenvaltioiden tai Länsi-Balkanin alueella jo toteutetut tai vireillä olevat hankkeet tai hankeideat. Hankeideoille vaaditaan kuitenkin tietty valmiusaste.

Hankkeiden tulee vastata uuden eurooppalaisen Bauhausin arvoja eli

 • kestävyyttä – tuetaan kestävyystavoitteita ilmastotoimista kiertotalouteen, saasteettomuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen;
 • osallistavuutta – arvostetaan monimuotoisuutta ja varmistetaan saavutettavuus ja kohtuuhintaisuus;
 • estetiikkaa ja kokemuksen laatua – korostetaan suunnittelua, positiivisia tunteita ja kulttuurisia hyötyjä.

Kilpailu on jaettu neljään temaattiseen sarjaan: 

 1. Luontoyhteyden palauttaminen
  Sarjassa palkitaan hankkeita, jotka tuovat yksilöt ja yhteisöt lähemmäs luontoa, edistävät luonnon ekosysteemien elvyttämistä ja ehkäisevät biodiversiteetin häviämistä tai haastavat pohtimaan uudelleen suhdetta luontoon koko elämänkirjon kattavasta näkökulmasta vaihtoehtona ihmiskeskeiselle katsantotavalle.
 2. Yhteenkuuluvuuden tunteen palauttaminen
  Sarjassa palkitaan hankkeita, jotka ovat lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kohdentavat tilojen, yhteisöjen tai hyödykkeiden ”henkeä” tai ”merkityksellisyyttä”, ja joissa arvostetaan monimuotoisuutta.
 3. Kipeimmin muutosta kaipaavien tilojen ja ihmisten priorisointi
  Sarjassa palkitaan hankkeita, jotka auttavat vastaamaan sellaisiin tarpeisiin, jotka vaativat kiireellistä erityishuomiota tiettyjen taloudellisten, sosiaalisten tai fyysisten ominaispiirteiden vuoksi.
 4. Elinkaariajattelun edistäminen kiertoon perustuvassa teollisessa ekosysteemissä
  Sarjassa palkitaan hankkeita, jotka edistävät teollisten ekosysteemien kehitystä kohti kestävämpiä käytäntöjä kiertotalouden hengessä, ottaen huomioon asiaankuuluvat sosiaaliset näkökohdat.

Jokainen sarja on lisäksi jaoteltu kolmeen eri palkintoluokkaan:

 • A - NEB Champions, on tarkoitettu jo toteutetuille hankkeille, joiden toteutuksesta on kulunut alle kaksi vuotta.
 • B -NEB Rising stars -palkinto, on puolestaan nuorten (alle 30-vuotiaat) esittämille konsepteille tai ideoille.
 • C -NEB Education Champions -palkinto jaetaan hankkeille, jotka keskittyvät koulutukseen ja oppimiseen.

Hankkeiden ei tarvitse olla fyysisiä rakennuksia tai tuotteita, vaan ne voivat olla myös esimerkiksi menetelmiä tai prosesseja. Yksittäinen hakemus voidaan jättää vain yhteen sarjaan ja luokkaan. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta löytyy suomenkielisestä hakuoppaasta

Voittajille on luvassa rahapalkinnot: 30 000 euroa A- ja C-kilpailuluokan voittajaa kohden ja 15 000 euroa B-kilpailuluokan voittajaa kohden. Asiantuntijaraati valitsee jokaisen sarjan ja luokan joukosta voittajan (12 kpl), jonka lisäksi yleisö valitsee jokaisen luokan yleisösuosikit (3kpl) avoimella äänestyksellä. Finalistit kutsutaan Brysseliin palkintojenjakoseremoniaan ja saavat käyttöönsä komission viestintäpaketin.