Bauhaus-aloite edistää asuinympäristöjen, rakennusten ja tuotteiden kestävyyttä, esteettisyyttä ja saavutettavuutta. Aloitteen verkkosivuille on nyt listattu uusia rahoitusmahdollisuuksia vuosille 2023–2024. Osa hauista ovat jo nyt auki tai aukeavat heti alkuvuodesta.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen tavoitteena on luoda kestäviä ja kauniita rakennettuja ympäristöjä Eurooppaan eri alan osaajien yhteistyöllä. Aloitetta rahoitetaan eri EU-rahoitusohjelmista, kuten Horisontti Euroopasta, Erasmus+:sta ja Luovasta Euroopasta. Tietoa eri rahoituslähteistä on koottu aloitteen verkkosivuille.

Rahoitusmahdollisuudet on jaoteltu hankkeiden toivottujen vaikutusten mukaan seuraavasti:

  • Transformation of places on the ground -otsikon alla rahoitetaan hankkeita, joiden avulla tehdään konkreettisia muutoksia rakennettuun ympäristöön Bauhaus-arvojen mukaisesti.
     
  • Transformation of the enabling environment for innovation ­-hankkeet tukevat innovaatioita, jotka edistävät kestävyyttä, inkluusiota ja esteettisyyttä. Hankkeissa voidaan esimerkiksi innovoida uusia tuotteita ja teknologioita tai uudistaa vanhoja tuotantomenetelmiä ja taitoja.
     
  • Diffusion of new meanings -kategorian alaiset haut tukevat hankkeita, jotka haastavat ajatustuksiamme esteettisyyden, inkluusion ja kestävyyden arvoista. Tavoitteena on saada mukaan nuoriso-, kulttuuri- ja taidealan ammattilaiset, koulutussektori sekä yhteiskuntatieteilijät löytämään uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Tulevien rahoitushakujen lisäksi uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailun haku on auki tammikuun loppuun saakka. Kilpailuun voivat hakea mukaan  jo toteutetut tai vireillä olevat hankkeet tai hankeideat, jotka edistävät Bauhaus -aloitteen arvoja. Lue lisää uutisestamme!

 

Asiasanat: