Central Baltic -ohjelma rahoittaa keskeisen Itämeren alueen yhteistyöprojekteja. Ohjelma kattaa useamman teemaan kiertotalouden ratkaisuista julkisen hallinnon parantamiseen. Kevään rahoitushaku on auki 20.2.-10.3.2023.

Central Baltic on Interreg-rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda yhteen eri jäsenmaiden toimijoita ratkaisemaan rajat ylittäviä yhteisiä haasteita. Ohjelma kattaa Suomen (8 eteläistä maakuntaa ja Ahvenanmaan), Ruotsin, Viron ja Latvian alueet. Haku on suunnattu paikallisille toimijoille kuten viranomaisille, korkeakouluille, yhdistyksille, yritystoimintaa tukeville organisaatioille tai pk-yrityksille. Hakuun osallistuvien konsortioiden tulee koostua vähintään kahdesta eri ohjelmaan kuuluvan valtion toimijoista.

Ohjelman tavoitteet jakautuvat seitsemään pääteemaan:

  1. Pienten ja keskisuurten yritysten viennin lisääminen
  2. Kasvuyritysten määrän lisääminen
  3. Yhteiset kiertotalouden ratkaisut
  4. Rannikko- ja merialueen tilan parantaminen
  5. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  6. Paremmat työllisyysmahdollisuudet
  7. Paremmat julkiset palvelut ja ratkaisut