Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2023 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentissa on tällä viikolla poliittisten ryhmien ja valiokuntien kokouksia.

 • Ulkomainen sekaantuminen
  Ulkomaisen sekaantumisen kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvän disinformaation (INGE 2) valiokunta kokoontuu keskustelemaan ensimmäisistä ehdotuksista liittyen ulkomaisen sekaantumisen estämiseen. Luonnoksessa käsitellään mm. vuoden 2024 europarlamenttivaaliin liittyviä uhkakuvia sekä ”eliitin sieppaus” korruptiomuotoa. (torstai)
 • Euroopan syyttäjänvirasto/meppien koskemattomuus
  Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasiain valiokunta ehdottaa muutosesityksiä parlamentin menettelytapajärjestykseen, jotta se on yhdenmukainen Euroopan syyttäjänviraston mandaatin kanssa. Uusissa säännöissä viitataan suoraan siihen, että ylin syyttäjä voi esittää istuvan mepin koskemattomuuden luopumista. (torstai)
 • Espanja/EU:n arvot
  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta keskustelee Espanjan oikeusministerin Pilar Llop Cuencan kanssa eri EU:n arvoihin ja Espanjaan liittyvistä aiheista. Näihin lukeutuvat mm. Espanjassa esitetyt muutokset oikeusjärjestelmään, maassa tehdyt uudet rikosoikeudelliset muutokset sekä komission viimeisin raportti oikeusvaltioperiaatteesta Espanjassa. (torstai)
 • EU-kansalaisuus/paikallisvaalit
  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänestää ehdotuksesta, jossa helpotetaan muussa maassa oleskelevan EU-kansalaisen mahdollisuuksia äänestää ja olla ehdolla paikallisvaaleissa. (torstai)
 • Inflaatio/yhteinen maatalouspolitiikka (CAP)
  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta tapaavat komissaari Wojciechowskin keskustellakseen nousevasta inflaatiosta ja sen vaikutuksista CAP-budjettiin. Lisäksi mepit keskustelevat komissaarin kanssa Ukrainan maatalousviennistä erillisessä tilaisuudessa. (maanantai)
 • Eurobarometri-kysely
  Parlamentti julkistaa Eurobarometri-tutkimuksen tulokset. Kysely suoritettiin 12.10.–7.11. välillä ja sen teemana on EU-kansalaisten huolet ja heidän tukensa EU:lle. (torstai)
 • Puhemies Sassolin muistoa kunnioittava seremonia
  Seremonia pidetään vuosi parlamentin puhemiehenä toimineen David Sassolin kuoleman jälkeen. Seremonian jälkeen järjestetään myös kirkollinen muistotilaisuus Sablonissa. (keskiviikko)
 • Täysistuntoviikon valmistelut
  Mepit ja poliittiset ryhmät valmistautuvat ensi viikolla järjestettävään täysistuntoviikkoon. Täysistuntoviikolla käsitellään mm. Ruotsin EU:n neuvoston puheenjohtajuuskauden prioriteetteja ja joulukuun Eurooppa-neuvoston tuloksia. Lisäksi mepit äänestävät esim. jätevientiin, ympäristönsuojeluun ja kuluttajansuojaan liittyvästä lainsäädännöstä. (koko viikko)

Valiokuntien kokoukset:

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden valiokunta 12.1.  
  Asialistalla on mm. luonnon ennallistamisasetus.
 • Budjettivaliokunta 12.1.
  Asialistalla on mm. sisämarkkinoiden hätätilavälineen perustaminen ja talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 2023.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 11.1.

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ruotsin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

Tällä viikolla ei ole neuvoston kokouksia.

Alueiden komitea

Tällä viikolla ei ole kokouksia tai tapahtumia.

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.