EU:n neuvoston puolen vuoden puheenjohtajuuskausi siirtyi Ruotsille vuodenvaihteessa. Puheenjohtajuuskautta varjostavat edelleen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi ja Euroopan talouden kilpailukyky, jotka näkyvät myös Ruotsin kauden prioriteeteissa.

Ruotsi vastaanotti vuodenvaihteessa EU:n neuvoston puheenjohtajan nuijan Tšekiltä. Syksyllä työnsä aloittanut Ruotsin hallitus luotsaa neuvoston työtä seuraavien kuuden kuukauden ajan. Vaikka puheenjohtajamaan tärkein tehtävä on johtaa neuvoston lainsäädäntötyötä ja varmistaa, että asiat neuvostossa käsitellään sekä oikein että ajanmukaisesti, näkyvässä roolissa toimivat puheenjohtajamaat voivat myös lyödä oman leimansa omaan puheenjohtajuuskauteen.

Ruotsi on nostanut kaudelleen neljä painopistettä:

Turvallisuus ja yhtenäisyys Ruotsi on nostanut Ukrainan tukemisen tärkeimmäksi teemaksi ja aikoo aktiivisesti työskennellä puheenjohtajamaana sen eteen, että EU:n taloudellinen ja sotilaallinen tuki Ukrainalle jatkuu. Lisäksi Ruotsi haluaa jatkaa Ukrainan EU-integraation edistämistä, vahvistaa EU:n turvallisuutta unionin strategisen kompassin mukaisesti ja puuttua järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 

Kilpailukyky Euroopan talouden globaali kilpailukyky on noussut puheenaiheeksi muuttuneen turvallisuustilanteen ja viimeaikaisten kriisien seurauksena. Myös Yhdysvaltojen IRA (Inflation Reduction Aid) -tukipaketti on herättänyt huolta investointien siirtymisestä pois Euroopasta. Puheenjohtajuuskaudellaan Ruotsi haluaakin edistää EU:n kilpailukykyä korostamalla vapaakaupan, yksityisten investointien ja digitalisaation merkitystä taloudelliselle kehitykselle.

Vihreä siirtymä ja energia Energiakriisi on osoittanut vihreän siirtymän tärkeyden ja jouduttanut jo valmisteilla ollutta siirtymää energiantuotannon saralla. Ruotsi haluaa saattaa loppuun neuvottelut Fit for 55 -paketista ja vauhdittaa energiasiirtymää fossiilisesta energiasta puhtaaseen sähköön. Vihreä siirtymä on tärkeä paitsi kilpailukyvyn kannalta, myös turvallisuusnäkökulmasta. Ruotsin kauden aikana tullaan käsittelemään monia vihreän siirtymän kannalta tärkeitä säädösehdotuksia, kuten luonnon ennallistamisasetusta ja pakkausmateriaaleja ja pakkausjätettä koskevaa ehdotusta.

Demokratia ja oikeusvaltioperiaate EU:n perustana Neljäs Ruotsin kauden prioriteetti on EU:n demokratian vahvistaminen ja oikeusvaltioperiaatteesta kiinni pitäminen. Pääministeri Ulf Kristersson kertoi puheenjohtajuuskauden avauspuheessaan Ruotsin jatkavan neuvoston työtä liittyen artikla 7:n toimeenpanoon ja EU:n oikeuteen jäädyttää jäsenmaille kohdistettuja varoja, mikäli jäsenvaltio ei pidä oikeusvaltioperiaatteista kiinni.

Tarkempi ohjelma ja Ruotsin prioriteetit löytyvät puheenjohtajuuskauden virallisilta verkkosivuilta. Ruotsin kausi jatkuu kesäkuun loppuun, minkä jälkeen vuorossa on Espanjan puheenjohtajuuskausi.