EU hankkeet tutuiksi -juttusarjassa tutustuimme tällä kertaa matkailun saavutettavuuteen keskittyvään Arc Gate -hankkeeseen. Interreg Central Baltic -rahoitteisen hankkeen ansiosta saariston solmukohtiin pystytettiin vuoden 2022 aikana pyöräilyn palvelupisteitä ja päivitettiin julkisen liikenteen aikataulut digitaalisille näytöille. Hankkeessa oli Varsinais-Suomesta mukana Kemiönsaari ja Parainen.

Tietoja hankkeesta

Nimi: Arc Gate - Innovative Service Points for Maritime Tourists

Hankekumppanit: Kemiönsaari, Parainen, Raasepori ja Tukholma

Rahoitusohjelma: Interreg Central Baltic

Toteutusaika: 01.05.2020 - 31.12.2022

Budjetti: Kokonaisbudjetti 1 109 782 €, Interreg Central Baltic-osuus 832 337 €.

Lue lisää hankkeesta Tukholman alueen kotisivuilta ja Central Baltic -ohjelman arkistosta.

Hankkeen idea sai alkunsa vuonna 2018. Tukholman saaristossa oli alettu pohtia, miten saaristoliikenteen aikatauluja voisi saada helpommin esille saaristomatkailijoille. Kun Kemiönsaaren hankekoordinaattori Sven Ivars sai verkostojen kautta kuulla ideasta, lähtivät alueet yhdessä suunnittelemaan idean mahdollista toteutusta. Suunnittelusta muotoutui lopulta vuosien 2020–2022 välillä toteutettu Arc Gate -hanke, jota johti Tukholman alue ja johon osallistui Kemiönsaaren lisäksi Parainen ja Raasepori. Hanke sai rahoituksensa Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Hankkeen alkuperäinen idea oli parantaa saaristomatkailun saavutettavuutta liikenteen solmukohdissa koostamalla liikenteen aikataulut helposti käytettäville digitaalisille näytöille. Suunnitteluvaiheessa tavoitteisiin lisättiin pyörämatkailun edellytysten parantaminen. Liikenteen solmukohtiin suunniteltiin ja rakennettiin siksi digitaalisten aikataulujen lisäksi myös pyöräilyn palvelupisteitä.

Vaivattomampaa matkailua diginäyttöjen avulla

Vaikka oman yhteysaluksen aikataulut ovat usein entuudestaan tuttuja saariston asukkaille, voi saaristoliikenteen navigointi olla haastavaa uusille saaristomatkailijoille. Liikenteen solmukohdat, jossa useat eri liikennemuodot risteävät, saattavat tässä suhteessa olla erityisen hankalia. Digitaalisten aikataulunäyttöjen toivotaankin tekevän matkailusta vaivattomampaa etenkin niille, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan saariston alueella.

Paraisten kaupungin matkailupäällikkö Benjamin Donner ottaa esimerkiksi Nauvon keskustan ja pohjoissataman matkakeskittymän. Pohjoissatamasta lähtee useita kaupallisia ja julkisen lauttaliikenteen aluksia ulommas saaristoon ja Turkuun. Lisäksi muutaman sadan metrin päästä satamasta kulkee matkustajia Turun ja saariston välillä kuljettava Saaristobussi. Eri liikennöitsijöiden aikatauluille ei kuitenkaan ole aiemmin ollut yhtenäistä tietolähdettä. Donner kertoo solmukohdan olleen etenkin uusille saaristomatkailijoille vaikea navigoida. Huolestuneita kysymyksiä herättivät etenkin laivojen aikataulut ja lähtölaiturit.

Digitaalisten näyttöjen myötä aikataulutietojen saavutettavuus on nyt parempi. Hanketoimijat tulevatkin innolla seuraamaan, miten aikataulunäytöt otetaan vastaan seuraavan turismikauden alkaessa. Aikataulujen lisäksi niiltä löytyvät myös muuta tietoa saaristossa liikkumisesta, kuten jokamiehenoikeudesta, kalastusluvista, tulenteosta ja nähtävyyksistä. Alueen matkailutuotteita esitellään myös näytöissä.

Pyöräilypisteitä sujuvoittamaan polkijan matkaa

Arc Gate -hankkeen kumppaneita yhdisti liikenteen solmukohtien navigoinnin helpottamisen lisäksi halu edistää pyöräilymatkailua. Paraisten saariston läpi kulkevien ja hyvin tunnettujen Saariston rengastien ja Pienen rengastien lisäksi sekä Kemiönsaarelle että Raaseporiin (Rannikkoreitti) on tehty pyöräilyreittejä. Kun Tukholman saaristossakin haluttiin panostaa pyöräilyturismiin, lähdettiin Arc Gate -hankkeessa kehittämään myös pyöräilyn palvelupisteitä.

Nauvon keskustaan rakennettiin hankkeessa pyöräilyn palvelupiste. Kuvan on ottanut Stefan Illman.

Hankkeessa suunnitellut ja rakennetut palvelupisteet koostuvat pienestä rakennuksesta, jossa on pyörän huoltovälineiden lisäksi pyöräteline ja tilaa istua. Lukolliset lokerot mahdollistavat pientavaroiden turvallisen säilytykseen ja katolle sijoitettujen aurinkopaneeleiden ansiosta palvelupisteessä voi ladata myös mobiililaitteita. Koska rakennusten haluttiin sulautuvan ympäristöönsä hyvin, ne vaihtelevat sijoituskohteen mukaisesti ulkomuodoltaan ja maaliväriltään. Jokaisessa pisteessä on kuitenkin sama varustelu paikkakunnasta riippumatta.

Pyöränhuolto ja taukopisteet on sijoitettu suosittujen pyöräilyreittien varrelle eri kunnissa. Kemiönsaarella uudet pisteet löytyvät Kasnäsista ja Taalintehtaalta, Paraisilla Nauvon matkakeskittymästä ja Raaseporissa Prediumista, Tammisaaresta ja Sommaröstrandista. Palvelupisteen myötä vaikkapa yhteysalusta tai linja-autoa odottavalle matkailijalle on nyt vuoden ympäri auki oleva säänsuoja ja taukopaikka.

Hanketyö on haastavaa, mutta palkitsevaa

Jokaisessa projektissa on oma haasteensa, ja Arc Gate -hankkeessa se oli digitaalisten aikataulunäyttöjen suunnittelu ja asentaminen. Vaikka tehtävä saattaakin kuulostaa asiaan vihkiytymättömälle yksinkertaiselta, keskustelu Ivarsin ja Donnerin kanssa osoittaa mielikuvan nopeasti vääräksi. Eri liikennöitsijöiden yhteen tuominen ja heidän aikataulutietojensa koostaminen yhteiseen paikkaan vaati hankkeen toimijoilta paljon koordinointia ja yhteistyötä.

Työ oli kuitenkin palkitsevaa, sillä nyt matkaketjujen tarkastelu ja jatkosuunnittelu on mahdollista täysin uudella tavalla. Tietoja voi myös päivittää reaaliaikaisesti, mikäli aikatauluihin tulee jostain syystä muutoksia.

Työ saaristomatkailun helpottamisen eteen jatkuu

Hanketyössä vaarana on aina, että hyvät ideat jäävät jatkuvan toiminnan ulkopuolelle. Mikäli organisaatio onnistuu ankkuroimaan hankkeen osaksi jatkuvaa toimintaa, voi hanketyö kuitenkin tuoda toimijoille paljon lisäarvoa. Esimerkiksi Arc Gate -hankkeessa pystyttiin tuomaan yhteen toimijoita, jotka eivät välttämättä muuten olisi istuneet saman pöydän ääreen pohtimaan matkaketjuja. Hankkeen myötä syntyneellä liikennetoimijoiden verkostolla onkin hyvät edellytykset jatkaa saariston liikenneketjujen yhteiskehittämistä myös hankeajan loputtua.

Vaikka hanke loppui virallisesti vuodenvaihteessa, työ saaristomatkailun ja pyöräilyn edistämiseksi jatkuu edelleen. ”Eihän hanke saa loppua, vaikka hankeaika loppuu”, Donner kiteyttää.