Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2023 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentissa on tällä viikolla täysistunto ja valiokuntien kokouksia.

 • Fit for 55/rakennusten energiatehokkuus
  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää ehdotuksesta, joka päivittäisi rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää direktiiviä. Ehdotus on osa komission Fit for 55 -pakettia. Päivityksen tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä. (torstai)
 • Fit for 55/kaasu ja vetymarkkinat
  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa käsitellään lainsäädäntöä, jolla pyritään helpottamaan uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen käyttöönottoa energiamarkkinoilla. Ehdotuksella pyritään edesauttaa EU:n kaasumarkkinoiden irtautumista hiilestä. (torstai)
 •  EU:n datasäädös/eurooppalainen digitaalinen identiteetti
  Myös EU:n datasäädös on teollisuus-, tutkimus ja energiavaliokunnan käsittelyssä. Valiokunta päättää kannastaan liittyen lainsäädäntöehdotukseen, jossa säännellään miten datan omistajat ja kolmannet osapuolet voivat siirtää ja käyttää dataa.  Lisäksi valiokunta äänestää ehdotuksesta, joka tekisi kansallisista eID-järjestelmistä yhteen toimivia EU:n laajuisesti. (torstai)
 • Fit for 55/Hiilen hinnoittelu
  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta vahvistaa joulukuussa jäsenmaiden kanssa sovitut kannat Fit for 55 -pakettiin kuuluvista lakiehdotuksista. Lakiehdotukset koskevat mm. päästökauppaa ja ilmastotoimien sosiaalirahastoa. (torstai)
 • Täysistunnon valmistelu
  Poliittiset ryhmät valmistautuvat seuraavan täysistuntoon. Täysistunnossa käsitellään mm. ajoneuvoja koskevien päästöjen vähennystavoitteita ja REPowerEU:n tavoitteiden lisäämistä kansallisiin elvytyssuunnitelmiin. (koko viikko)

Valiokuntien kokoukset:

 • Teollisuus-, tutkimus-, ja energiavaliokunta 9.2.
  Asialistalla on mm. uusiutuvan energiaan ja datan saatavuutta ja käyttöä koskevaa lainsäädäntöä.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 9.2.
  Asialistalla on mm. yritysten kestävää toimintaa koskeva huolellisuusvelvoite ja päästökauppaan liittyvää lainsäädäntöä.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 6.2.
  Asialistalla on Euroopan mediavapaussäädös.
 • Budjettivaliokunta 6.2. & 9.2.
  Asialistalla on mm. talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 2023 ja EU:n omien varojen käyttöön koskevia toimenpiteitä.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 8.2.

Asialistalla on:

 • Unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskeva tavoite

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ruotsin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Yleisten asioiden neuvosto 6.2.
  Asialistalla on mm. EU:n ja Iso-Britannian suhteet sekä Ruotsin puheenjohtajakauden prioriteetit.
 • Kilpailukykyministerien epävirallinen kokous 6.–8.2
  Tapaamisen agenda löytyy Ruotsin puheenjohtajuuskauden verkkosivuilta.
 • Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous 9.–10.2.
  Asialista päivittyy lähempänä kokousta.  

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Sidosryhmien kuuleminen koheesiorahoituksesta 7.2.
  Kuulemisessa valmistellaan AK:n ”Do no harm to Cohesion” -lausuntoa.
 • 153. AK:n täysistunto 8.2.
  Asialistalla on mm. debatteja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden implementoinnista ja komission vuoden 2023 painopisteistä.