Euroopan komission ja alueiden komitean vuosittain järjestämä tapahtuma pidetään tänä vuonna paikan päällä Brysselissä 9.-12. lokakuuta. Haku tapahtumanjärjestäjäksi on nyt auki. Tutustu tämän vuoden teemoihin, käytännön järjestelyihin ja aikatauluihin.

Ilmoittautumislinkki ja tarkemmat ohjeet tapahtumajärjestäjäksi löytyvät täältä.

Alueiden viikon uutiskirjeen tilaaminen täältä.

Tämän vuoden alueiden ja kaupunkien viikon motto on ”Kukoistavat alueet, vahvempi Eurooppa”, ja siihen sisältyy kuusi pääteemaa:

 • Alueet jälkiteollisessa siirtymässä
 • Osaajien pitovoima alueellisen kasvun edellytyksenä
 • Rajat ylittävän yhteistyön esteiden purkaminen
 • Pienet ja keskisuuret kaupungit kasvun ajureina
 • Paikallinen energiasiirtymä
 • Sosiaalisten innovaatioiden edistäminen

Tänä vuonna tapahtumassa painotetaan osallistumista ja verkostoitumista, joten järjestäjätahot toivovat mahdollisimman suurta osallistumista paikan päälle Brysseliin.

Tapahtumanjärjestäjien on sitoutuduttava viikon viestintäsuunnitelmaan, sukupuolten tasavertaiseen edustukseen ja paperittoman tapahtuman järjestämiseen.

Alueelliset kumppanuudet

Kuntien ja alueiden toimijat voivat ilmoittautua tapahtuman järjestäjiksi alueellisena kumppanina. Alueellinen kumppanuus rakentuu vähintään kolmesta ja enintään kahdeksasta alueellisesta toimijasta, kuten kaupungeista ja alueista. Alueellisessa kumppanuudessa pitää olla edustettuna vähintään kaksi maata, joista toisen tulee olla EU-maa tai EU-rahoitusta saava maa. Alueellisessa kumppanuudessa pitää olla myös mukana puhujana vähintään yksi alueiden komitean jäsen tai poliittinen edustaja.

Alueellisten kumppanuuksien muodostamiseen on tarjolla sähköinen työkalu, jonka kautta potentiaalisia toimijoita voi etsiä kumppanuuden muodostamiseksi.

Tapahtumaformaatit

Viikko rakentuu neljän erilaisen tapahtumaformaatin ympärille, ja hakemuksessa voi ilmoittautua yhden tai useamman tapahtuman järjestäjäksi. Tapahtumien muotoja ovat:

Työpajat

 • kesto 60 minuuttia, enintään kolme puhujaa ja yksi moderaattori.

EU-aluekeskustelu

 • Kesto 15 minuuttia, yksi puhuja.

Participatory / Political lab

 • Kesto 90 minuuttia, enintään neljä puhujaa ja yksi moderaattori. Tarkoituksena käytännöllinen näkemystenvaihto ja konkreettisten ratkaisujen löytäminen osallistujien tarpeisiin.

Standit

 • Tavanomainen näytteilleasettelu.

Tasting

 • Kesto 90 min, paikallisen ruokakulttuurin esittely.

Aikataulu tapahtumajärjestäjäksi ilmoittautumiselle

 • Hakemusten deadline: 11.4.
 • Valinnat: 15.5.
 • Tapahtumajärjestäjien kokous: 30.5.
 • Päätös viikon aikatauluista: Toukokuun loppu
 • Tapahtuman otsikon ja kuvauksen toimittaminen: 15.6.
 • Varmistettujen puhujien ja moderaattorien ilmoittaminen: 30.6.
 • Ohjelman julkaisu verkossa ja osallistujaksi ilmoittautuminen: Kesän aikana. 
 • Sähköisen raportoinnin deadline: 30.10.

Sivutapahtumat

Virallisen ohjelman ohella viikkoon liittyviä sivutapahtumia voi järjestää  kahden kuukauden aikana 9.9.-9.11.2023. Sivutapahtumien tarkoituksena on jalkauttaa viikon teemoja myös Brysselin ulkopuolelle.

 • Sivutapahtumajärjestäjäksi ilmoittautumisen deadline 23.6.
 • Infotilaisuus 1.9.
 • Sähköisen raportoinnin deadline 16.11.

Yhteystiedot

Komissio, DG Regio: EURegionsweek@ec.europa.eu

Alueiden komitea: EURegionsweek@cor.europa.eu

Tapahtuman sihteeristö: partners@euregionsweek.eu