Vaikka nykyinen rahoitusohjelmakausi on vastikään päässyt kunnolla käyntiin, valmistellaan vuoden 2027 jälkeisen ohjelmakauden painopisteitä jo nyt. Myös EU:n koheesiopolitiikka ja sen tuleva suunta on arvioitavana. Alue- ja rakennepolitiikan tulevaisuutta pohtiva ryhmä aloitti työnsä tammikuun lopussa.

Komissio on koonnut yhteen eri alojen toimijoista koostuvan työryhmän pohtimaan unionin alue- ja rakennepolitiikan kehitystä. Tammikuussa työnsä aloittanut ryhmä kokoaa yhteen mm. korkeakoulujen edustajia, kansallisia, alueellisia ja paikallisia poliitikkoja sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Työryhmän puheenjohtajana toimii London School of Economics’in professori Andres Rodriguez-Pose, joka on tutkinut alueellisen kehittymisen esteitä (nk. alueiden kehitysloukkuja). Ryhmään kuuluu myös alueiden komitean ja Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen Sari Rautio.

Alue- ja rakennepolitiikka on maatalouspolitiikan ohella EU:n merkittävimpiä politiikkakokonaisuuksia, ja sen tavoitteena on vähentää ja tasata EU:n sisäisiä alueellisia eroja. Tällä hetkellä siihen kuitenkin kohdistuu muutospaineita, ja sen kyky vastata sille asetettuihin tavoitteisiin on kyseenalaistettu. Lisäksi edellisen rakennerahastokauden (2014–2020) varoja on edelleen käyttämättä monissa jäsenmaissa. Pandemian aikana käyttöön otettu elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on myös tarjonnut jäsenmaille uuden välineen, jolla kehittää ja uudistaa taloutta. Näiden ohella monet megatrendit, kuten väestön ikääntyminen, urbanisaatio ja taloudellisen liikkumavaran pieneneminen, haastavat koheesiopolitiikkaa.

Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on pohtia, miten alue- ja rakennepolitiikkaa tulisi kehittää, jotta se voi vastata näihin haasteisiin. Yhtenä avainkysymyksenä on mm. se, pitäisikö koheesiopolitiikka linkittää tulevaisuudessa tiiviimmin muihin politiikka-aloihin ja uudistuksiin, kuten vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

Ryhmän on määrä julkaista suosituksensa vuoden 2024 alussa. Päätelmät toimivat komission yhdeksännen koheesioraportin pohjustuksena, ja näin myös syötteenä tulevan 2028+ koheesiopolitiikan lainsäädäntöehdotuksille, jotka komission odotetaan antavan keväällä 2025.

Ryhmä kokoontuu vuoden 2023 aikana yhteensä yhdeksän kertaa eri teemojen ympärille. Kokouksia järjestetään noin kuukauden välein ja ne ovat avoimia myös suuremmalle yleisölle. Kokousaikataulu ja niiden teemat:

  • 31.1. Developing the European Growth Model
  • 9.3. Enhancing resilience of regions against emerging challenges
  • 27.4. Tailored support / flexibility to support different development needs of regions
  • 23.5. Role of place-based policies and development strategies
  • 4.7. Reinforcing territorial cooperation and addressing challenges on European integration
  • 14.9. Anchoring financial support from the policy in reforms, in the context of European Semester and in synergy with other EU policies
  • 10.10. Increasing the policy effectiveness through renewed conditionality mechanisms
  • 14.11. Revisiting the delivery mode/ mechanics taking into account priorities
  • 14.12. Enhancing the policy capacity to respond to sudden shocks and crises

Tarkemmat tiedot menneistä ja tulevista kokouksista löytyvät komission verkkosivuilta. Sivuille päivitetään mm. kokousten esityslistat, kokouksen aiheeseen liittyvää materiaalia sekä linkki, jonka avulla kokousta voi seurata livelähetyksenä. Sivuilta löytyy myös ensimmäisen, koheesiopolitiikkaa eurooppalaisen kasvun mallin näkökulmasta pohtivan kokouksen tallenne.