Komissio julkaisi 14.2. ehdotuksen raskaiden hyötyajoneuvojen päästönormien asteittaiseksi tiukentamiseksi. Tavoitteena on vähentää kuorma-autojen, kaupunkibussien ja kaukoliikenteen bussien hiilidioksipäästöjä ja tukea eurooppalaista puhtaan teknologian teollisuutta.

Komission ehdotus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, REPowerEU-ohjelman ja 55-valmiuspaketin tavoitteita. Nyt liikenteen osalta vuorossa on raskaan tieliikenteen päästöjen vähentäminen. Kuorma-autojen, kaupunkibussien ja kaukoliikenteen bussien osuus EU:n kokonaispäästöistä on noin 6 % ja tieliikenteen päästöistä yli 25 %. Enemmistö raskaista hyötyajoneuvoista käyttää fossiilisia polttoaineita, ja niiden päästöt ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2014 lähtien.

Ehdotuksessa uusien kaupunkibussien tulee olla päästöttömiä vuodesta 2030 eteenpäin. Muille päästösertifioiduille raskaille hyötyajoneuvoille asetetaan asteittain tiukentuvat päästövähennystavoitteet vuoden 2019 tasoon verrattuna:

  • 45 % päästövähennykset vuodesta 2030 alkaen
  • 65 % päästövähennykset vuodesta 2035 alkaen
  • 90 % päästövähennykset vuodesta 2040 alkaen.

Päästövähennysten lisäksi ehdotuksen tarkoituksena on tukea EU:n globaalia kilpailukykyä puhtaan teknologian teollisuudessa, edistää energiasiirtymää ja parantaa erityisesti kaupunkien ilmanlaatua. EU on markkinajohtaja bussien ja kuorma-autojen valmistamisessa, ja ehdotuksella tuetaan tätä asemaa ohjaamalla investointeja päästöttömään teknologiaan globaalisti muuttuneessa teollisuuden toimintaympäristössä. Siirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin parantaa myös energiaturvallisuutta vähentämällä EU:n riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista.

Ehdotuksen tavoitteiden saavuttamista tukee komission aiemmin julkaisema asetusehdotus vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Ehdotuksen mukaisesti keskeisillä moottoriteillä olisi oltava sähkölatauspiste 60 kilometrin välein ja vetytankkauspiste 150 kilometrin välein.