Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2023 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentissa on tällä viikolla valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia.

 • Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan delegaatio vierailee 6.-10.3. Yhdysvalloissa. Delegaatio osallistuu New Yorkissa pidettävään YK:n naisten asemaa käsittelevään toimikuntaan. Lisäksi luvassa on vierailu Washingtonissa, jossa delegaatio tapaa kansalaisjärjestöjen edustajia, kongressin ja senaatin jäseniä ja hallinnon edustajia.

Valiokuntien kokoukset:

 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 6.3. Asialistalla on mm. Keskustelu Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) toiminnanjohtajan Hans Bruyninckxin kanssa ja pölyttäjiä koskevan EU:n aloitteen tarkistaminen, jossa käydään myös keskustelu komission edustajien kanssa.
 • Budjettivaliokunnan ja raha- ja talousasioiden valiokunnan yhteiskokous 6.3. Asialistalla on InvestEU-ohjelman täytäntöönpano: Keskustelu budjetista ja hallinnosta vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin, talouspolitiikasta vastaavan komission jäsenen Paolo Gentilonin ja Euroopan investointipankin varapääjohtajan Teresa Czerwińskan kanssa.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous on 8.3.

Asialistalla on:

 • EU:n turvallisuus- ja puolustuspaketista Euroopan unionin merellinen turvallisuusstrategia ja turvallisuutta ja puolustusta tukeva EU:n avaruusstrategia, sekä Ukrainan pakolaisiin liittyen katsaus tilapäisen suojelun direktiivin ensimmäisen vuoden toimeenpanoon.

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ruotsin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto (koulutus), 7.3. Esityslistalla mm. Vihreään siirtymään tarvittavat taidot ja osaaminen ja opettajat eurooppalaisen koulutusalueen kulmakivenä.
 • Puolustusministerien epävirallinen kokous, 7.–8.3. Esityslistalla mm. EU:n sotilaallinen tuki Ukrainalle.
 • Kehitysministerien epävirallinen kokous, 8.–9.3. Esityslistalla kansainvälinen kehitysapu ja kehitysyhteistyö.
 • Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto, 9.–10.3. Esityslistalla mm. Schengen-alueen yleistilanne, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat.
 • Kauppaministerien epävirallinen kokous, 9.–10.3. Esityslistalla mm. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteet ja Ukrainan tukeminen kaupankäynnillä.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Vihreä siirtymä paikalliseksi -työryhmän 12. kokous 7.3. Asialistalla mm. Monivuotinen rahoituskehys ja vihreät investoinnit.
 • Elpyminen ja varautuminen: Monitasoinen lähestymistapa riskienhallintaan 7.3. Konferenssin agendalla (PDF) alueellinen varautuminen ja riskienhallinta luonnonkatastrofeihin liittyen.
 • Sidosryhmäkuuleminen AK:n mietintöön vihreän kehityksen ohjelman aloitteiden mahdollisuuksista alueille ja kaupungeille 7.3. Kuulemisen agendalla on alueiden ja kaupunkien edustajien kuin myös niihin liittyvien verkostojen kannat siihen, saavuttavatko EU:n vihreän kehityksen ohjelman aloitteet kaikki paikallishallinnon tasot inklusiivisella tavalla.
 • Disinformaatio paikallistasolla – Nuoret poliitikot torjumassa tiedon manipulointiin 8.3. AK:n nuorten poliitikkojen -ohjelman (YEP, Young Elected Politicians) järjestämässä tapahtumassa keskustellaan disinformaatiosta nykypäivänä ja keinoista sen torjumiseksi
 • Uusi sivu osallistavalle demokratialle 9.3. AK:n ja Bertelsmann-säätiön konferenssissa keskustellaan kansalaisia osallistavan ja heitä lähemmäs päätöksentekoa tuovan demokratian tulevaisuuden suuntaviivoista.