Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2023 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentti kokoontuu tällä viikolla täysistuntoon Strasbourgiin. Täysistunnon koko agenda on luettavissa täältä:

 • Rakennusten energiatehokkuus: äänestys uusista säännöistä
  Mepit keskustelevat maanantaina ja äänestävät tiistaina ehdotuksista, joilla pyritään leikkaamaan rakennusten energiankulutusta sekä päästöjä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Parlamentin prioriteetit kevään Eurooppa-neuvostoa varten
  Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat Charles Michelin ja Ursula von der Leyenin kanssa odotuksistaan 23.–24. maaliskuuta pidettävälle EU-huippukokoukselle.
 • Kansainvälinen naistenpäivä
  Nobelin rauhanpalkinnon saanut Shirin Ebadi ja astronautti Samantha Cristoforetti puhuvat mepeille keskiviikkona kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi.
 • Datasäädös: äänestys datatalouden uusista säännöistä
  Tiistaina mepit käsittelevät parlamentin kantaa datasäädökseen, jonka tarkoitus on edistää innovaatioita ja sujuvoittaa datamarkkinoiden kehitystä. Asiasta myös äänestetään tiistaina.
 • Israel: keskustelu protesteista ja oikeuslaitoksen itsenäisyydestä
  Tiistaina mepit ja EU:n ulkosuhdejohtaja Josep Borrell keskustelevat Israelissa leviävistä protesteista, jotka vastustavat hallituksen yrityksiä rajoittaa oikeuslaitoksen toimivaltaa.
 • Maankäyttö, metsätalous ja taakanjako: äänestykset ilmastopaketin osista
  Meppien odotetaan hyväksyvän uudet säännöt maankäytöstä, sen muutoksesta ja metsätaloudesta (Lulucf), maakohtaisista päästövähennyksistä ja markkinavakausvarannosta. Keskustelu käydään maanantaina ja asiasta äänestetään tiistaina.

Valiokuntien kokoukset:

 • Tällä viikolla ei pidetä valiokuntien kokouksia.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraavat kokoukset ovat 14.3. Strasbourgissa ja 16.3. Brysselissä.

Asialistalla on:

 • Nettonollateollisuutta koskeva säädös ja EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös 14.3.
 • EU:n sähkömarkkinoiden uudistus, sisämarkkinat 30 vuotta ja pitkän aikaväin kilpailukykystrategia 16.3.

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ruotsin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Euroryhmä 13.3. Esityslistalla mm. makrotalouden ja julkisen talouden kehitys euroalueella sekä finanssipoliittinen ohjaus vuodeksi 2024 ja inflaatiokehitys euroalueella ja jäsenmaissa
 • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto 13.–14.3 Esityslistalla mm. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja EU:n globaali terveysstrategia.
 • Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 14.3. Esityslistalla on mm. Elpymis- ja palautumistukiväline, EU:n budjetti ja komission finanssipoliittinen ohjaus vuodelle 2024.
 • EU:n ja Albanian 12. vakautus- ja assosiaationeuvosto 16.3. Esityslistalla on EU:n assosiaatiostrategian poliittisten, taloudellisten ja lainsäädännöllisten ehtojen täyttymisen tarkastelu ja Länsi-Balkanin tilanteen arviointi.
 • Ympäristöneuvosto 16.3. Esityslistalla mm. Teollisuuden päästöt, hiilenpoiston sertifiointi ja pakkaukset ja pakkausjäte.
 • EU:n ja Pohjois-Makedonian tasavallan 16. vakautus- ja assosiaationeuvosto 17.3. Esityslistalla on EU:n assosiaatiostrategian poliittisten, taloudellisten ja lainsäädännöllisten ehtojen täyttymisen tarkastelu ja Länsi-Balkanin tilanteen arviointi.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • From local to global: Naisten johtajuuden edistäminen muuttuvassa maailmassa 14.3. Konferenssin asialistalla on mm. Eri taustoista tulevien johtotehtävissä toimivien naisten kuuleminen ja keinojen kehittäminen naisten lisäämiseksi johtotehtäviin eri sektoreilla.
 • Sidosryhmäkuuleminen alueiden komitean mietinnöstä yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin uudistukseen 14.3. Sidosryhmäkuulemisen tarkoituksena on tarjota mietinnön pääneuvottelija Åsa Ågren Wickströmille (EPP) ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa mietinnön valmisteluun.
 • Alueiden komitean 154. täysistunto 15.-16.3. Täysistunnon agendalla mm. Demokratia- ja väestökehityskomissaarin Dubravka Šuican ja Ruotsin julkishallintoministerin Erik Slottnerin puheenvuorot ja keskustelut täysistunnon kanssa alueellisesta osaamisesta ja Ruotsin puheenjohtajuuskauden päätavoitteista, vastaavasti.
 • Koheesioallianssin korkean tason tapahtuma: Koheesio siltana kohti reilua ja yhtenäistä Eurooppaa 16.3. Tapahtuman agendalla on koheesiopolitiikan tulevaisuudesta ja nykyisistä haasteista keskusteleminen sekä ratkaisujen etsiminen haasteisiin.
 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen paikallistasolla 16.3. Tapahtumassa keskustellaan siitä, miten kaikki hallinnon tasot voivat edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja mitä on odotettavissa kestävän kehityksen tavoitteiden EU-tason arvioinnilta.