Euroopan parlamentti

 • Parlamentin viikkokalenteri löytyy täältä.
 • Parlamentin vuoden 2023 kalenteri täältä.

Parlamentissa tällä viikolla:

Parlamentti kokoontuvat tällä viikolla valiokunnat

Valiokuntien kokoukset:

 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27.-28. Asialistalla on mm. Energiakomissaari Kadri Simsonin alustus sähkömarkkinoiden rakenneuudistuksesta.
 • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 28.3. Asialistalla on Pohjois-Irlannin ja muun Yhdistyneen kuningaskunnan välinen tavaraliikenne.
 • Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 27.-28.3. Asialistalla on mm. Keskustelu komission jäsenen Ferreiran kanssa Euroopan osaamispotentiaalista, audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano ja sääntöjen vahvistaminen lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.
 • Budjettivaliokunta 27.-28.3. Asialistalla on mm. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2024, Euroopan investointipankin vuosikertomus ja lausunnon hyväksyminen mietintöön EU:n uusista omista varoista.

Euroopan komissio

Komission kokousten esityslistat julkaistaan täällä kokousta edeltävänä päivänä.

Komission seuraava kokous pidetään 29.3.

Asialistalla on:

 • Direktiivi digitaalisten työkalujen ja prosessien kehittäminen ja lisääminen yhtiöoikeudessa
 • Euroopan lääkestrategia

Euroopan unionin neuvosto

Neuvostojen kokouskalenteri löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ruotsin prioriteetit neuvoston puheenjohtajakaudelle löytyvät täältä.

 • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (energia) 28.3. Esityslistalla on yleisnäkemyksen muodostaminen kaasu- ja vetypaketista, poliittinen keskustelu kaasun kysynnän vähentämisestä ja periaatekeskustelu sähkömarkkinoiden rakenteen muuttamiseksi.

Alueiden komitea

AK:n kaikki tulevat kokoukset ja tapahtumat löytyvät täältä ja AK:n kalenterista.

 • Alueellisen kilpailukyvyn 2.0 indeksin julkaisu 27.3. Tilaisuudessa julkaistaan Euroopan komission viides alueellisen kilpailukyvyn indeksi.
 • Kaupunkien ja alueiden voimaannuttaminen maahanmuuttajien integraatiohallinnossa 28.3. Konferenssin agendalla on yhteistyö maahanmuuttajien integroinnin monitasohallinnalla. Tilaisuudessa kuullaan uusinta tutkimusta aiheesta, ja keskustellaan integraatioyhteistyöstä komission ja alueiden edustajien sekä sidosryhmien kanssa.
 • IncluCities päätöskonferenssi 29.3. IncluCities-hankkeen päätöskonferenssin agendalla on maahanmuuttajien integraatio keskisuurissa kaupungeissa.
 • AK:n ja Iso-Britannian yhteysryhmän 8. kokous 29.3. Kokouksen agendalla ovat ajankohtaiset poliittiset asiat, kuin parhaiden käytäntöjen jakaminen Ukrainan pakolaisten vastaanottamiseksi.
 • Kaupungit energiakriisin eturintamassa: Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen korkean tason konferenssi 2023 30.3. Konferenssin agendalla on alue- ja kaupunkitason ratkaisut energiakriisiin ja pitkän aikavälin muutos kohti kestäviä yhteiskuntia.
 • Luonnonvarat-valiokunnan (NAT) 17. kokous 30.3. Kokouksessa hyväksytään kaksi valiokunnan mietintöä, ensimmäisenä ”Kriiseihin varautuminen ja niihin varautuminen: EU:n ja sen alueiden ja kaupunkien kriisinsietokyvyn vahvistaminen” ja toisena ”Lainsäädännöllinen kehys kestäville ruokajärjestelmille”.
 • Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen poliittisen johtokunnan toinen kokous 30.3. Kokouksen agendalla on mm. Kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien päivittäminen, energiaköyhyyden poistamisen haasteet ja EU:n kaupunkimissio.