Ympäristö- ja ilmastotoimia tukevan LIFE-ohjelman tämän vuoden rahoitushaut avautuvat pian. Ilmoittautuminen on nyt auki info- ja verkostoitumispäiville, jotka järjestetään 25.-26.4. digitaalisena.

LIFE-ohjelma tukee EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista. Hanketoimia rahoitetaan neljän alaohjelman alla:

 • luonto ja biodiversiteetti
 • kiertotalous ja elämänlaatu
 • ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
 • siirtyminen puhtaaseen energiaan.

Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2021–2027 on 5,4 miljardia euroa. Hankkeiden EU-rahoitusosuus on 60-95 % hanketyypistä riippuen.

Hakijoina voi olla esimerkiksi kunnat ja muut julkisorganisaatiot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, yritykset ja järjestöt.

Vuoden 2023 oletetut hakuajat tulevat olemaan:

 • Perinteiset hankkeet (Standard Action Project, SAP) kiertotalouden ja elämänlaadun, luonnon ja biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen alaohjelmiin - huhtikuun puolestavälistä syyskuuhun
 • Puhtaaseen energiaan siirtymisen alaohjelmien LIFE toiminta-avustukset (LIFE Action Grants) - toukokuun puolestavälistä marraskuun puoleenväliin
 • Strategiset integroidut hankkeet (Strategic Integrated Project, SIP) ja strategiset luontohankkeet (Strategic Nature Project, SNaP) - huhtikuun puolestavälistä syyskuuhun (konsepti), maaliskuu 2024 (valmis ehdotus)
 • Tekninen avustus ja valmistautuminen SIP- ja SNaP –hankkeisiin - huhtikuun puolestavälistä syyskuuhun
 • Erilliset toiminta-avustussopimukset (Specific Operating Grant Agreements, SGA OG) voittoa tavoittelemattomille organisaatioille - huhtikuun puolestavälistä syyskuuhun
   

LIFE-hakujen kansallisena yhteyspisteenä Suomessa toimii ympäristöministeriö, jonka sivuilta löytyy myös lisätietoa suomeksi sekä yhteystiedot.

#EULife23 infopäivät

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri-, ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA järjestää LIFE-info- ja verkostoitumispäivät verkossa 25.-26.4. Webinaareissa ohjataan potentiaalisia hakijoita ohjelman hauissa, hankkeen suunnittelussa sekä selvennetään tämän vuoden painopisteitä. Tapahtumassa on mahdollista verkostoitua muiden potentiaalisten hakijoiden kanssa, esittää kysymyksiä hakuun tai ohjelmaan liittyen sekä saada ohjausta CINEA:n hankeneuvojilta. Ilmoittautua voit nyt täältä.

Lisäksi CINEA järjestää 1.6. virtuaalisen infopäivän siirtyminen puhtaaseen energiaan -alaohjelman hausta.