Pormestari Minna Arve osallistui 16.–17.3. järjestettyyn Euroopan unionin Cities Forum -konferenssiin Torinossa. Tapahtuman teemana oli “Together for green and just cities” eli kaupunkien tekemä työ vihreän siirtymän edistämiseksi oikeudenmukaisella, kansalaiset mukaan ottavalla tavalla.

Cities Forum on komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston noin joka toinen vuosi järjestämä EU:n kaupunkipolitiikkaan keskittyvä tapahtuma. Nyt järjestetty tapahtuma oli järjestyksessään viides. Tapahtuma keräsi yhteen noin 750 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa.

Minna Arve osallistui avajaispäivänä paneelikeskusteluun, jossa keskityttiin kaupunkien haasteisiin vihreän siirtymän toteuttamisessa sekä siihen, miten EU voisi olla kaupunkien tukena tässä työssä. Puheenvuorossaan Arve nosti mm. esiin Turun innovatiivisia toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Turun tekemät kunnianhimoiset ilmastotoimet on huomioitu hyvin EU-tasolla, sillä kaupunki valittiin viime vuonna mukaan EU:n kahteen ilmastomissioon (100 hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missio sekä ilmastonmuutokseen sopeutumismissio).

Cities Forum. © euinmyregion.

Osallistuminen EU-missioihin on jo nyt poikinut kaksi EU-hanketta, jotka tuovat alueemme toimijoille lähes 3 miljoonaa euroa ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuomien haasteiden torjumiseen. Uusi RESIST-hanke pyrkii edistämään alueellista sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin erityisesti kehittämällä luontopohjaisia ratkaisuja ja edistämällä niiden käyttöönottoa vesienhallinnassa. Ratkaisuja testataan laajoilla pilottialueilla, joista kaksi sijaitsee Turussa ja yksi Liedossa.

  • Eurooppalaisella yhteistyöllä ja yhteistyöverkostojen rakentamiselle voidaan edesauttaa Turun alueen toimijoiden strategisten tavoitteiden toteutumista esimerkiksi EU-rahoituksen ja tiedonvaihdon kautta. Siksi näissä pöydissä on tärkeää olla aktiivinen ja tarttua esimerkiksi eri rahoitusmahdollisuuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, painottaa pormestari Minna Arve.

Konferenssin yhteydessä Minna Arve tapasi EU:n alue- ja rakennepolitiikasta vastaavan komissaarin Elisa Ferreiran yhdessä kaupunginjohtajakollegoiden kanssa. Lisäksi ohjelmassa oli tapaaminen alue- ja rakennepolitiikan pääosaston vt. pääjohtajan Normuns Popensin sekä ympäristöpääosaston apulaispääjohtajan Patrick Childin kanssa.