Euroopan komissio avasi 28.3 haun alueellisille innovaatiolaaksoille. Aloitteen tarkoituksena on vahvistaa EU:n innovaatioekosysteemejä ja suunnata alueiden innovaatiopotentiaali vastaamaan paremmin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Alueet voivat ilmaista kiinnostuksensa 18.9. mennessä.

Euroopan alueellisten innovaatiolaaksojen kehittäminen nostettiin yhdeksi lippulaivatavoitteeksi kesällä 2022 julkaistussa EU:n uudessa innovaatioagendassa. Innovaatiolaaksot rakentuvat alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden sekä alueellisten innovaatiokumppanuuksien (Pilots for Regional Innovation, PRI) -pilottialoitteen kokemusten päälle. Aloitteella pyritään tuomaan EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa ja aluepolitiikkaa lähemmäs toisiaan sekä kuromaan kiinni EU:n alueellista innovaatiojakaumaa. Samalla alueellisten innovaatioekosysteemien toimilla pyritään paremmin vastaamaan kestävyyshaasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen sopeutumiseen.

Haku 100:lle alueelliselle innovaatiolaaksolle lanseerattiin Pilots for regional Innovation -pilotin sidosryhmätilaisuudessa Brysselissä. Tutkimus- ja innovaatiokomissaari Marirya Gabriel ja aluepolitiikasta vastaava komissaari Elisa Ferreira julistivat tilaisuudessa myös yhteensä 170 miljoonan euron tuen innovaatiolaaksojen tukemiseen Horisontti Eurooppa -ohjelmasta sekä aluekehitysrahaston alaisesta Interregional Innovation Investment (I3) -instrumentista. Ohjelmista avataan saman aikaisesti 17.5. haut, joilla alueet voivat osa-rahoittaa alueiden yhteistyötä ja innovaatiotoimia.